สานร์ จาก เลขาธิการ สนน.จชต.


เมื่อ เพื่อนๆเราถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างไม่ยุติธรรม ถึงเวลาที่เราต้องแสดงจุดยืนเพื่อเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมชายแดนใต้ ....
ดูข้อมูลรูปภาพ คลิกห้องด้านข้าง(ห้องรวมรูปภาพ)

0 ความคิดเห็น: