ใครกำลังจะแต่งงาน การตรวจร่างกายจำเป็นหรือไม่ อ่านด่วน!!


สำนักข่าวมุสลิมไทย แต่งงานหนุ่ม-สาวมุสลิมมุสลิม จำเป็นต้องตรวจร่างกาย?
ลอนดอน – เว็ปไซต์ระดับโลก SingleMuslim.com เปิดเผยผลสำรวจว่า มุสลิมเห็นว่าการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานเป็นสิ่งจำเป็น

จากการออกแบบสำรวจความ คิดเห็นทางเว็ปไซต์ดังกล่าว มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,317 คน ซึ่งร้อยละ 31 เห็นว่าการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานเป็นสิ่งจำเป็น และร้อยละ 22 เห็นด้วยกับการปรึกษาหารือครอบครัว และคู่ของตน เพื่อชักชวนกันไปตรวจร่างกายก่อนแต่งงาน


ภาพชุดแต่ง งานมุสลิม (นิยม)

มี เพียงร้อยละ 12 ที่เห็นว่าการตรวจร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ และร้อยละ 35 ยอมรับว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อน

การตรวจเช็ค ร่างกายเพื่อหาความบกพร่อง และเชื้อ HIV/AIDS รวมทั้งโรคที่ถ่ายทอดทางเพศสัมพันธ์ เป็นสิ่งจำเป็นในหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศแถบตะวันออกกลาง และเอเชีย

ถึงแม้ จะไม่ได้เป็นการบังคับ แต่คู่แต่งงานในตะวันตกนิยมตรวจร่างกายก่อนแต่งงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ถ่ายทอดทาง กรรมพันธุ์ ซึ่งจะมีผลกับเด็กๆ ที่เป็นผลผลิตของการแต่งงานดังกล่าว นอกจากนั้นก็ยังมีภยันตรายจากโรคเอดส์ที่แพร่หลาย

อะ ดีม ยูนิส ผู้อำนวยการบริหารเว็ปไซต์ กล่าวว่า อาจจะมี 2 เหตุผลที่ที่มุสลิมในตะวันตก มีแนวโน้มจะตรวจร่างกายก่อนแต่งงานกันมาก

- หนึ่งคืออัตราการหย่าร้างในสังคมตะวันตกมีค่อนข้างสูง

- หญิงหรือชายหลายคนก็แต่งงานมากกว่า 1 ครั้ง

ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่ามีความจำเป็นต้องตรวจร่างกาย และควรปรึกษากันระหว่างคู่ของตนในเรื่องนี้
ยูนิสเชื่อว่า ไม่น่าจะเป็นความผิดอะไรที่จะปรึกษากัน และขอให้คู่ของตนไปตรวจร่างกาย

เนื่องจากอิสลามสนับสนุนให้ปกป้องตัวเอง ครอบครัว และเด็กๆ จากภยันตรายต่างๆ และการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานก็เป็นมาตรการป้องกันที่ได้ผลวิธีหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะแสดงความไม่ไว้ใจในคู่ของตัวเอง ซึ่งอิสลามก็มีคำสอนเช่นกันว่า ต้องมีความไว้วางใจในพี่-น้องมุสลิมด้วยกัน...

0 ความคิดเห็น: