Syeikh Al-Azhar T.1690-2010


Ini sebahagian gambar2 syuyukhul al-azhar semejok tahun 1690-2010 ada lagi sila masuk kedalam(เกียวกัปอียิปต์)sebelah tepi....
นี้เป้นแค่ส่วนหนึ่ง รูปเซะห์อัล-อัซฮาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม เชิญคลิกห้องเกี่ยวกัปอียิปต์ด้านข้างได้เลย มีทั้งชือและรูปภาพ.......

0 ความคิดเห็น: