คุณค่าของการละหมาด ตะฮัจยุด
1. อัลลอฮ์ (ซ.บ) จะให้ ลิ้นของเรามี ฮิกมะห์ พูดอะไร เข้าใจง่ายและอยากฟัง

2. ละหมาด ตะฮัจยุด 2 รอกากอัต ดีกว่าโลก และ ทรัพสิน ที่มีอยู่

3. มีแสงสว่างในกุโบร์

4. เห็น สวรรค์ ก่อนตาย

5. ทำให้ ร่างกายแข็งแรงลบล้างความชั่ว

6. คนที่ละหมาดตะฮัจยุด เป็น อิสติกอมะห์ อัลลอ์ จะยกเกียรติ สูงสุดให้แก่เค้า

7. ปลอดภัยจากโรคร้าย และ บาลอ ต่างๆ

8. เป็นเวลาที่ใกล้ ชิดอัลลอฮ์ มากที่สุด เพระ ดุอาจะถูกตอบรับ

9. ก่อนนอน หากเราเหนียต ละหมาด ตะฮัจยุด แต่ไม่ตื่น เค้าก็ จะได้ ผลบุญนั้น เช่นกัน

10. เป็น อาม้าลของคนซอและห์

11. เป็น หัวใจของละหมาด สุนัตทั้งหมด

12. ขอดุอา เพื่อ ฮิดายัต ทั่ว โลก

13. ผุ้ปลุกคนให้ละหมาด ตะฮัจยุด เขาจะได้ ผลบุญ เท่ากับ ซิเกร ทั้งคืน


มาชาอัลลอฮ์ เป็น อย่างที่ นบี บอกจริงๆว่า ความดี นั้น มีมากมาย แต่ อัสตักฟิรุ้ลลออ์ คน ทำมันน้อยเหลือเกิน
ท่านฮาฟิซ อิบนิ มาญัร ได้ กล่าวไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อว่า มุนับบิฮัตว่า มีเช่นเดียวที่จะ ขจัดมัน คือ

1. ความรักต่อโลก เป็น ความมืด แสงสว่างของมันคือการ ตักวา

2. การกระทำบาปเป็น ความมืด แสงสว่าง ของมันคือ การสารภาพผิด

3. ชีวิตในหลุมศพ คือ ความมืด แสงสว่างของมัน คือ ลาอี้ลาฮาอิ้ลลั้ลลอฮ์

4. ชีวิตในวันโลกหน้าคือความมืด แสงสว่างของมันคือ การประกอบคุณงามความดี

5. สะพาน ซีร็อตคือ ความมืด แสงสว่างของมัน คือ การศรัทธา อย่างมั่นคงความมืดอยู่ 5 ชนิด


เก็บไปคิดแล้ว ปฏิบัติ แล้ว บอกต่อๆกันไปด้วยะนะคะ ว่าสิ่งที่ เอามาบอกนี้ จริง ไหม แล้ว มัน มีประโยชน์ต่อจิตใจการกระทำแล้ว การดำเนินชีวิตเราอย่างไร ไม่มีคำว่าสาย สำหรับ การทำความดี ศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน แต่เราสามารถปฏิบัติ ได้ เพียงแค่เรา ตักวาต่ออั้ลลอฮ์ ซอบัร อดทนมากๆ ให้ คิดตลอดเวลาว่าเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์

0 ความคิดเห็น: