15 สาระ สำหรับผู้ที่ต้องการจะเลิกสูบบุหรี่

“การสูบบุหรี่” เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามไม่อนุญาต หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีสติปัญญาก็ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะการสูบบุหรี่เป็นที่มาของโรคอันตราย ผลจากการวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ที่เป็น โรคมะเร็งปอด โรคตับแข็ง โรคเส้นโลหิตอุดตัน โรคมะเร็งริมฝีปาก โรคระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ ดังนั้นขอนำเสนอวิธีการที่จะช่วยให้ท่านเลิกสูบบุหรี่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. ตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่ และกำหนดแผนในการที่ท่านต้องการจะเลิกสูบบุหรี่


2. กำหนดระยะเวลาในการเลิกบุหรี่อย่างชัดเจน ให้เป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุด


3. ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ และขอดุอาอฺต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ


4. พยายามนึกถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และโปรดรำลึกเสมอว่าในวันกิยามะฮ์ อัลลอฮ์จะถามท่านถึงเรื่องสุขภาพ อายุ และทรัพย์สิน


5. พยายามติดต่อเพื่อนฝูงที่สูบบุหรี่ด้วยกัน เพื่อร่วมกันทำสัญญาหย่าศึกกับบุหรี่


6. จงระวังเพื่อนฝูงของท่านที่พยายามชักจูงท่านให้เปลี่ยนความตั้งใจออกจากการเลิกสูบบุหรี่


7. ประกาศเจตนารมณ์ให้ภรรยา สมาชิกในครอบครัวและคนที่ท่านเคารพนับถือรับทราบ


8. จงนำเงินจากส่วนที่เคยซื้อบุหรี่ ไปบริจาคให้แก่บรรดาคนยากจนและเด็กกำพร้า


9. ให้ไปพบทันตแพทย์แล้วให้เขาขจัดสิ่งสกปรกและคราบบุหรี่ออก


10. หลังจากเลิกสูบบุหรี่จะต้องเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสภาวการณ์ที่เรียกร้องท่านให้กลับไปสูบบุหรี่ และต้องแยกประเด็นระหว่างการสูบบุหรี่เป็นการคลายเครียดหรือเป็นความเท่ห์


11. จงหาเวลาเพื่อเป็นการผ่อนคลายและอย่ากดดันตัวท่านเองในช่วงเวลานี้ และห้ามดื่มกาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของก๊าซ และจงหลีกห่างสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่อย่างแพร่หลาย


12. หากท่านเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งฮะลาล (อนุมัติ) ทำไมไม่กล่าวพระนามของอัลลอฮ์ (บิสมิลลาฮฺ) ก่อนที่จะเริ่มสูบ หรือไม่กล่าวสรรเสริญ (อัลฮัมดุลิลลาฮฺ) หลังจากที่สูบเสร็จ ให้เหมือนกับเวลาที่ท่านดื่มหรือรับประทานสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติ


13. หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่เห็นบุหรี่เป็นนิอฺมัต (เป็นความโปรดปราน) แล้วทำไมจึงได้ขยี้มันด้วยกับรองเท้าทุกครั้งหลังจากที่สูบเสร็จ !


14. หากเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติธรรมดา ทำไมถึงไม่สูบต่อหน้าพ่อแม่ หรือสูบต่อหน้าเจ้านายในเวลาทำงาน และหากเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องสนุกคลายเครียด แล้วทำไมไม่สอนบุตรหลานของท่านหรือสั่งเสียให้พวกเขาได้สูบมัน !


15. ประการสุดท้ายจงปฏิบัติตามสัญญาของท่านอย่างเข้มแข็ง และจงเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าพระองค์อัลลอฮ์ จะทรงช่วยเหลือ จงขอดุอาอฺต่อพระองค์ให้ประทานความสำเร็จแก่ท่าน

0 ความคิดเห็น: