มุสลิมในแผ่นดินไทย จำนวนประชากรมุสลิมในประเทศไทย มี่กี่ล้านคน Pew Forum มีคำตอบแล้ว


ผลสำรวจครั้งใหม่ระบุว่า มุสลิมมีจำนวนประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งโลก และชุมนุมอยู่ในทวีปเอเชียมากกว่าส่วนอื่นๆ

ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และมุสลิมซุนนี 90 % มุสลิมชีอะฮฺ 10%

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก

รายงานยังระบุว่า

อินโดนีเซีย 203 ล้านคน ปากีสถาน 174 ล้านคน อินเดีย 161 ล้านคน บังคลาเทศ145 ล้านคน อิหร่าน เท่ากับตุรกี 74 ล้านคน ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย และคิดเป็นกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ประชากรมุสลิม
จำนวนมุสลิมในประเทศเอเชียแปซิก (เรียงลำดับมากไปน้อย)

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 %


ประมาณการกระจายตัวของมุสลิมในประเทศต่างๆ

ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวได้นำข้อมูลหลักๆจาก United Nations'2009 นอกจากนั้นยังมีการเก็บข้อมูลจากแต่ละชาติ ข้อมูลด้านสุขภาพ รวมไปถึงการศึกษาเรื่องประชากร ซึ่งทาง Pew Forum ได้ประมาณการออกมาเป็นรายงานสรุปแจ้งผ่านทางเว็บไซต์

โดยประชากรมุสลิมกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศนั้นสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

ประชากรมุสลิมในประเทศไทย


ดังจะเห็นว่าในประเทศไทยจากการประมาณของ Pew Forum นั้นมีมุสลิมเพียง 3,930,000 ล้านคน คิดเป็น 5.8% ของประชากรของประเทศ หากเทียบอัตราส่วนประชากรมุสลิมทั่วโลก ประเทศไทยคือ 0.3% เท่านั้น

สำหรับในประเทศไทย ปัจจุบันนี้ มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวมทั้งสิ้น 38 จังหวัด โดยมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชัยภูมิ เป็น 2 จังหวัดเพิ่มเติมล่าสุด

สำหรับมุสลิมในประเทศไทยนั้น หากดูตัวเลขจาก Pew Forum นั้นมีมุสลิมไม่ถึง 4 ล้านคน ซึ่งน้อยมาก มันขัดกับความเป็นจริงที่นักวิชาการหรือสื่อมวลชน หากมีคำถามว่ามุสลิมในประเทศไทยนั้นมีปริมาณเท่าไหร คำตอบที่ได้คือ 8-10ล้านคน

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำการสำรวจให้ทราบถึงประชากรมุสลิมให้แน่ชัด คำถามคือ ใคร หน่วยงานใด จะเป็นผู้สำรวจประชากรมุสลิมนั้นเอง


เรียงเรียงโดย ฝ่ายข่าวมุสลิมไทย
ข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ www.pewfor um.org - www.muslimthai.com

0 ความคิดเห็น: