มุสลิมต้องอ่าน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++อ่านก่อน....ที่จะปิดหน้านี้ ............+++++++++++++++
من الآن....
เดี๋ยวนี้ เลย....จงใช้คำ Masjid แทน คำ Mosque
ในทุกข้อ ความหรือบทความที่คุณเขียน

เพื่อนๆที่รักทุกคน ...ขอได้โปรดสังเกตความหมายเหล่านี้ครับ

หนึ่ง มัสยิด ในภาษาอังกฤษเรียกว่า MOSQUE
ซึ่งแปลว่า บ้านของยุง หรือ รังยุง
ฉะนั้นจำเป็นต้อง ใช้คำ Masjid แทน

สอง มักกะฮฺ จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า MECCA
ซึ่งมันแปลว่า บ้านหรือห้องสุรา
ฉะนั้น เราจำเป็นต้องใช้ คำ MAKKAH แทน


สาม ถ้าเราจะเขียนชื่อท่านนบี จงอย่าใช้แบบสั้นๆ โดยเขียนว่า Mohdเพราะ มันจะหมายถึง หมาที่มีปากกว้าง
ฉะนั้น จำเป็นต้องเขียนให้เต็ม คือ MUHAMMAD
(ขอ ความสันติ ความสูงส่ง จงมีแด่ท่าน )


ขอให้เพื่อนๆ ส่งข้อความนี้ไปยังเพื่อนอื่นๆ นะค่ะ เพื่อเป็นการตัซกีร และการตักเตือนซึ่งกันและกัน วัสสาลาม

0 ความคิดเห็น: