อดีตพระเปิดใจ รู้จักอิสลามจากไตรปิฎก


พระพุทธเจ้า(พระโคตมพุทธเจ้า)ทรงตรัสถึงสาวกว่าภายภาคหน้าจะมีผู้หนึ่งนามว่าพระศรีอาริยะเมตรัย ถือกำเนิดในแผ่นดินทะเลทราย มีอูฐเป็นยานพาหนะ กำพร้าพ่อกำพร้าแม่ จะนำทางนำแห่งพระผู้สร้างสู่สาวกทั้งหลาย ผู้นั้นคือ มูฮำหมัด ...

0 ความคิดเห็น: