รักภรรยาคนแรกมากกว่า !!!

By คำถามจากพี่น้องท่านนึง

มี คำถามคาใจเรื่องนึงค่ะ ... ในกรณีที่ฝ่ายชายให้ความยุติธรรมได้ในปัจจัยภายนอกทุกๆอย่าง แต่เรื่องของจิตใจไม่สามารถจะรักเท่ากันได้ ไม่สามารถเอ็นดู หรือมีความรู้สึกต่อภรรยาสองคนเท่ากันได้ คือ รักคนใดคนนึงมากกว่า มันจะเป็นการอธรรมต่อความรู้สึกของภรรยาที่ถูกรักน้อยกว่าไหม?ค่ะ เพราะ ญ มักจะมีความรู้สึกทางด้านจิตใจมากกว่า ด้านร่างกาย .... ญ จำเป็นต้องทนทุกข์ในเรื่องพวกนี้หรือเปล่าค่ะ? คำ ถามนี้ไม่ได้อคติ หรือคิดว่าการมีภรรยาหลายคนไม่ดีหรือผิดน่ะค่ะ เพราะนั่นคือหลักการ เพียงแต่ต้องการรู้ว่า ถ้าหากเป็นเช่นนี้ ญ จะทำเช่นไร ญาซากัลลอฮุค็อยร็อนค่ะ

-------------------------------------

ขอตอบคำถาม ของคุณ ดังนี้

ใน ส่วนของความรู้สึกที่ได้กล่าวไว้ ในเรื่องของความไม่เท่ากันนั้น เป็นสิ่งที่ ผช หลายๆคน ไม่อาจที่จะหลีกหนีพ้นครับ เพราะนั่น คือความรู้สึก ที่เกิดขึ้นในหัวใจ มันไม่มีทาง และเป็นไปไม่ได้ ที่จะเท่าเทียมกัน ขนาด แม่ที่มีลูกหลายๆคน ยังมีความรู้สึกที่ไม่เท่ากันเลย อันนี้เป็นเรื่อง ธรรมชาติที่อัลลอฮให้แก่มนุษย์ครับ

แต่ กระนั้นก็ตาม ไม่ว่าความรู้สึกจะต่างกันแค่ไหน แต่การแสดงออกภายนอก ที่อิสลามกำหนดให้ชายที่มี ภรรยาหลายคน จะต้องแสดงออกนั้น ก็ต้องมีอย่างเท่าเทียมกัน มันแยกออกจากความรู้สึกกัน มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ชายจะต้องให้การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน หรือการให้ปัจจัยที่เท่าเทียมกัน ให้ได้ ( นี่พูดถึง ชายที่เคร่งครัดในหลักการ) แม้ ความรู้สึกในใจ จะรักคนนี้น้อยกว่าคนโน้นก็ตาม

อนึ่ง การที่ภรรยาคนใด คนหนึ่ง จะถูกเรียกว่าตนนั้นถูกอธรรมจากสามีแล้วนั้น มิได้เกิดขึ้นจากการที่สามีตน จะรักน้อยกว่า ให้ความรู้สึกน้อยกว่า แต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับ สามีตน ให้ปัจจัยภายนอก ตามสิทธิที่ภรรยาควรจะได้รับ แค่ไหน อย่างไร เท่านั้นเอง และนี้คือสิ่งที่ ผช จะต้องพิจารณาถึงความรู้สึกตัวเอง ให้แยกออกจากกัน ถึงคำว่า หน้าที่ ที่ต้องให้ความยุติธรรม

โดย สามี จะเอาความรู้สึกที่รักคนหนึ่งมากกว่า เป็นที่ตั้งว่าจะต้องแสดงออกให้อีกคนนั้นน้อยกว่าไม่ได้

ท้าย นี้ ทางออกสำหรับหญิงที่ถูกรักน้อยกว่า ก็คือ ทำใจและน้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และสิ่งที่อัลลอฮซุบฮานาฮุวาตะอาลา ทรงทดสอบถึงอีหม่านและความอดทนที่มีอยู่ และให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ที่ต้องมีให้แก่สามี เพื่อให้เรานั้น จะได้สวรรค์ของอัลลอฮต่อไป

ท่านรอซูลุลลอฮ กล่าวว่า เพียงแค่นางละหมาดครบห้าเวลา ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน รักษาพรหมจรรย์ของนาง และเชื่อฟังสามีของนาง นางจะเข้าสวรรค์จากประตูใดก็ได้ ตามที่นางต้องการ" (หะดิษศอเหี้ยะ)
วัสลามุอาลัยกุม วาเราะมาตุลลอฮ


0 ความคิดเห็น: