อิสลามเคยยิ่งใหญ่ในอาดีต

อิสลามเคยยิ่งใหญ่ในอาดีต ในทางด้านการปกครองเศฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
ก่อนหน้า นักวิยาศาสตร์ชาวยุโรป มาก่อน หกร้อย ปี คุณเชื่ิอ หรืเปล่า ?


0 ความคิดเห็น: