เรากำลังละหมาด แบบไก่จิกข้าว อยู่หรือเปล่า!!

อัสลามุอาลัยกุม วาเราะมาตุลลอฮ

รายงานจากท่านบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่า : ท่านนบีมูฮำหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า ﴾ เมื่อท่านต้องการละหมาด จงทำการอาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ์ หลังจากนั้นจงผินหน้าไปทางกิบลัต แล้วตักบีร หลังจากนั้นอ่านซูเราะฮฺที่ง่ายสำหรับท่าน หลังจากนั้นจงก้มรุกั๊วะอฺแล้วหยุดนิ่งครู่หนึ่ง หลังจากนั้นจงเงยขึ้นยืนตรงครู่หนึ่ง แล้วก้มลงสุหญูดพร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง หลังจากนั้นจงเงยขึ้นนั่งพร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง แล้วก้มลงสุหญูดพร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง และจงทำดังกล่าวนั้นในทุกๆการละหมาดของท่าน﴿บันทึกโดยอัลบุคอรีย์มุสลิมอะฮฺหมัดอบูดาวูดติรมีซีย์นะซาอีและอิบนิมาญะฮฺ


คำอธิบายฮะดีษ
มีชายคนหนึ่งได้เข้ามัสยิด ขณะที่ท่านนบีได้ยืนอยู่นั้น ชายคนนั้นได้ละหมาด 2 ร๊อกอัตโดยไม่ได้ทำการละหมาดของเขาให้ดี หลังจากเสร็จแล้วหันมาให้สลามกับท่านนบี เมื่อท่านนบีตอบรับสลามเขาแล้ว ท่านกล่าวแก่ชายคนนั้นว่า "จงกลับไปละหมาดใหม่ แท้จริงท่านยังไม่ได้ละหมาด " ท่านนบีได้กล่าวแก่ชายคนนั้นถึง 3 ครั้ง และทุกครั้งชายคนนั้นก็กลับไปละหมาดใหม่ หลังจากนั้นชายคนนั้นกล่าวว่า "โอ้ร่อซูลุลลอฮฺ มีสิ่งใดที่ดีกว่าต่อการละหมาดของฉัน จงสอนฉัน" ท่านนบีจึงได้กล่าวแก่ชายคนนั้นว่า “ เมื่อ ท่านต้องละหมาดจงทำการอาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ์ หลังจากนั้นจงผินหน้าไปทางกิบลัตแล้วตักบีร (หมายถึง ตักบีร่อตุ้ลอิหฺรอม) แล้วอ่านซูเราะฮฺที่ง่ายสำหรับท่าน หลังจากนั้นจงก้มรุกั๊วะอฺแล้วหยุดนิ่งครู่หนึ่ง หลังจากนั้นจงเงยขึ้นยืนตรงครู่หนึ่ง แล้วก้มลงสุหญูดพร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง หลังจากนั้นจงเงยขึ้นนั่งพร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง แล้วก้มลงสุหญูดพร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง และจงทำดังกล่าวนั้นในทุกๆ การละหมาดของท่าน ”

บทเรียนข้างต้น หวังว่าเราจะนำมาตรวจสอบ และพิจารณากันนะครับว่า

การ ละหมาดฟัรฎูของเรา การละหมาดตะรอเวี้ยะของ เราหรือการละหมาดอะไรๆก็แล้วแต่ของเรา เรามีความคูชัวะ เรามีการนิ่งครู่นึง กันหรือเปล่า หรือมันก็แค่ ก้มๆๆ เงยๆๆ หยั่งกับไก่จิกข้าว เพื่อให้พ้นๆไปเท่านั้น แล้วไม่ได้ซึ่งความสมบูรณ์ของการละหมาดเลยครับ

มี หลาย มัสยิดสำหรับเดือนนี้ ที่มีการละหมาด หยั่งกับไก่จิกอยู่ เราพิจารณาและหลีกห่างกันดีกว่าไหม ทางเลือกยังมีอีกมากมายที่เราจะเดินไปละหมาดได้ ซึ่งไม่จำเป็นว่า ใครอยู่มูเก็มไหนเค้าก็ต้องละหมาดที่มัสยิดในมูเก็มนั้น หรอกใช่ไหม

เราอิบาดะห์ ทำความดีถวายอัลลอฮอยู่ ใยเล่าเราไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนครับ พี่น้อง

แล้วละหมาดอย่างไรให้ คูชัวะหล่ะ

คลิกเลย http://www.banatulhuda.com/forum/index.php?topic=276.0

วัสลามุอาลัยกุม วาเราะมาตุลลอฮ

0 ความคิดเห็น: