10 ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในชีวิตมุสลิม


1.การงานที่บริสุทธิ์ เพราะ ว่าการงานที่มีความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นที่อัลลอฮฺจะทรงรับ ไม่ว่าอิบาดะฮฺใดก็แล้วแต่ที่ทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ มุ่งหวังเพียงอัลลอฮฺเท่านั้น จึงจะมีความหมายในสายตาของพระองค์ หากการงานที่ทำมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงไว้แม้แต่นิดเดียว นั่นหมายถึงการไม่ได้ให้เอกภาพต่อผู้ที่เราภักดี แล้วความเสียหายก็จะประสบแก่เราเท่านั้นเอง

2.ความสม่ำเสมอของการงานแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามที นับเป็นการงานที่นบีของเราได้บอกไว้ว่า เป็นการงานที่อัลลอฮฺรัก แม้ว่าด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราคนหนุ่มสาว จึงทำอิบาดะฮฺอย่างมากมายจนทำให้ความสม่ำเสมอของเราสูญหายไป วันหนึ่งเราอาจละหมาดกลางคืนยาวนานจนทำให้คืนอื่นๆไม่สามารถรักษามันไว้ได้ หากเราสั่งสมการงานของเราจากเล็กๆแล้วรักษามันให้สม่ำเสมอ แล้วเพิ่มเติมมันทีละนิดทีละน้อย จนทำให้เราสามารถทำการงานนั้นได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน

3.การผูกพันหัวใจไว้กับมัสญิด จะเห็นได้ว่าความสำคัญ ของมัสญิดลดลงไปมาก บทบาทของมัสญิดต่อชุมชนน้อยลงไป หลังรอมาฎอนคนจะยังคงรักษาการละหมาดที่มัสญิดได้มากแค่ไหนกัน ศาสนาเองได้บอกแรงจูงใจในการมามัสญิดไว้มากมาย นอกจากจะได้รับผลบุญมากมายแล้วการไปมัสญิดยังทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง พี่น้องที่แน่นแฟ้นขึ้นด้วย เพียงพอไหมที่นบีบอกว่า คนที่หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสญิด จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆในวันนั้น จะทำให้เราอยากไปมัสญิดเป็นประจำ

4.การช่วยเหลือพี่น้อง เพราะผู้ใดที่เขาช่วยปลดเปลื้องภาระของพี่น้อง อัลลอฮฺจะปลดเปลื้องความผิดให้เขา ทำหัวใจของเราให้นอบน้อมอ่อนโยนต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ทำให้ความรักเกิดขึ้นระหว่างกันด้วยมารยาทที่ดี

5.การเรียนรู้ที่จะรับฟังข้อตักเตือนอย่างยินดี เรียนรู้ที่จะขอโทษเมื่อทำให้พี่น้องไม่สบายใจ ยอมรับว่าตนเองผิดและขอโทษด้วยความจริงใจ โดยลดทิฐิของตนลงมา และเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น รู้จักให้อภัยเมื่อพี่น้องผิดพลาดไม่เจตนาทำให้เราไม่สบายใจ เมื่อเขาขอโทษเราก็ยินดีจะยกโทษให้ อัลลอฮฺจะทรงเมตตาแก่เรา หากเรายังคงเมตตาต่อพี่น้องของเรา

6.การบริหารเวลา ทำสิ่งต่างๆในเวลาของมัน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง วางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ ประชาชาติของเราจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างไรหากเวลาเขายังใช้อย่างฟุ่มเฟือย

7.ความมุ่งมั่นที่จะตามสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ แม้เป็นเรื่องที่เล็กน้อยเพียงใดก็ตาม อย่าทำตัวเฉื่อยชาตามอารมณ์ จนความมุ่งมั่นขาดหายไปเพราะการทำให้สำเร็จซึ่งงานเล็กๆจะเป็นตัวผลักดันให้ งานใหญ่ๆสำเร็จ ความดีเล็กๆหากอัลลอฮฺรับก็ทำให้เราเข้าสวรรค์ได้

8.การทำให้อิบาดะฮฺมีชีวิต โดยให้มันมีอิทธิพลกับชีวิตของเราให้มากที่สุด อย่าให้ละหมาดอยู่แต่เพียงในเวลาของมัน แต่ให้ความนอบน้อมจากการละหมาดอยู่กับเราตลอดเวลา อย่าให้การถือศีลอดอยู่แต่ในเดือนรอมาฎอน แต่ให้ความตักวาจากการถือศีลอดอยู่กับเราทุกเดือน

9.อดทนในทุกๆการทดสอบ ที่อัลลอฮฺทรงทดสอบเพื่อให้รู้ถึงผู้ที่รักและมุ่งมั่นต่อพระองค์อย่างแท้ จริง ผู้ที่เมื่ออัลลอฮฺทดสอบกับความสุขสบายเขาก็ขอบคุณไม่หยิ่งผยอง เมื่อถูกทดสอบกับความลำบากการสูญเสียเขาก็อดทนและหวังในการตอบแทน

10.ดุอาอฺต่ออัลลอฮฺในยามที่สุขสบาย เป็นสิ่งที่เราลืมเลือนกันเสมอๆ จะนึกได้ว่าอัลลอฮฺอยู่ใกล้ก็เมื่อเราเจ็บป่วย จะนึกถึงอัลลอฮฺเมื่อเราลำบาก เวลาสุขสบายก็หลงระเริงไม่ได้ระลึกถึงพระองค์ มีบ้างแต่ก็น้อยเต็มที ไม่ดีหรือถ้าหากบ่าวคนใดระลึกถึงพระองค์ในยามเขาสุขสบาย วอนขอดุอาอฺในยามที่สุขภาพดี อัลลอฮฺก็จะนึกถึงเขาในยามเขาเจ็บป่วย

0 ความคิดเห็น: