สุขสันต์วันอีด Selamat Hari Raya 1431 h..

SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI..MAAF ZAHIR DAN BATIN..

เพลง “อีด ตักบีร”
อวยพรวันอีดแด่ทุกท่าน ขออัลลอฮฺประทานพรแก่เราต้วยความเมตตาจากพระองค์
อัลลอฮุอักบัร ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และบรรดาการสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ และเป็นของพระองค์
................

อีด ตักบีร ที่มักกะฮ์
............<<<>>>...............
Sami Yusuf-Eid Song


............<<<>>>......................
เพลง “วันอีด” โดย Dawud Wahrnsby Ali
นี่คือวันอีด จงกล่าวตักบีรไม่ว่าจะอยู่หนไหน อัลลอฮุอักบัร ทุกคนจงร้องร่วมกัน ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะ ลิ้ลลาฮิ้ลฮัมดฺAllahu Akbar.
These are the days of Eid,
Sing together everyone.
These are the days of Eid,
Sing together everyone.
La Ilaha Ill Allah Wa Lillah Hil Hamd.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La Ilaha Ill Allahu Wallahu Akbar.
Allahu Akbar Wa lillah Hil Hamd.

0 ความคิดเห็น: