ทำไมชาวนรกส่วนใหญ่จึงเป็นสตรี


คำถาม ทำไมชาวนรกส่วนใหญ่จึงเป็นสตรีมากกว่าบุรุษ


บรรดาการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮฺ


คำตอบ

มีรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัด ได้กล่าวเอาไว้ “จำนวนมากของชาวนรกนั้น คือ สตรี” ซึ่งเป็นรายงานที่มาจากท่าน อิมรอน อิบนฺ ฮุซัยน์ ที่ได้รายงานว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ได้กล่าวว่า

“ฉัน ได้มองไปยังสวรรค์และได้พบว่า ส่วนมากของชาวสวรรค์นั้นคือ คนยากจน และเมื่อฉันได้มองไปยังนรก ฉันก็ได้พบว่าส่วนมากของชาวนรกนั้น คือสตรี”

(รายงานโดยอัล-บุคอรีย์ 3241 และมุสลิม 2737)

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลของคำกล่าวในข้างต้น ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัด ได้เคยถูกถามและท่านได้อธิบายถึงเหตุผลเอาไว้ซึ่งรายงานโดยท่านอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อับบาส โดยท่านนบี ได้กล่าวว่า

“ฉันได้มองไปยังนรกและฉันไม่เคยเห็นสิ่งใดที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านรกอีกแล้ว และฉันได้พบว่าส่วนมากของชาวนรกนั้น เป็นสตรี”

จากนั้นกลุ่มชนที่ได้ฟังคำพูดดังกล่าวจึงได้ซักถามท่านนบี . ว่า เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ท่านนบี ได้กล่าวตอบว่า “เพราะบรรดาสตรีนั้นเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟัง”

กลุ่มชนจึงได้กล่าวถามว่า “พวกเธอนั้นเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮฺ หรือ”

ท่านนบี จึงได้กล่าวตอบว่า “พวกเธอนั้นไม่เชื่อฟังต่อสามีของพวกนางและไม่ขอบคุณต่อการดูแลจากสามีของพวกนาง”

กล่าวคือแม้ว่าสามีของพวกนางจะปฏิบัติด้วยดีกับพวกนางตลอดเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน แต่บรรดาสตรีก็จะกล่าวว่า “ฉันไม่เคยได้รับสิ่งดีใด ๆ จากคุณเลย”

(รายงานโดยอัล-บุคอรีย์ 1052)


นอกจากนี้ยังมีรายงานจากอัล-บุคอรีย์ 304 ที่ได้กล่าวว่า ในวันอีดอีฎิรอัดฮาหรืออีดอีฎิรฟิตรินั้น ขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัด ได้เดินทางออกไปยังมุซอลลา ท่านได้เดินผ่านบรรดาสตรี และท่านได้กล่าวว่า

“โอ้บรรดาสตรีเอ๋ย จงทำการบริจาคเถิด เนื่องจากฉันได้พบว่าพวกเธอนั้น (สตรี) เป็นชาวนรกโดยส่วนใหญ่”

บรรดาสตรีกลุ่มนั้นจึงได้ถามว่า “โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น”

ท่านนบี ได้กล่าวตอบว่า “เพราะว่าพวกเธอนั้นตำหนิสามีอยู่บ่อย ๆ และเธอนั้นไม่เชื่อฟังต่อสามีของเธอ”

และท่านนบี ได้กล่าวต่อว่า "ฉัน ไม่เคยพบผู้ใดที่บกพร่องทั้งทางด้านสติปัญญาและศาสนกิจ นอกเหนือไปจากพวกเธอเลย และบางส่วนของพวกเธอนั้นก็สามารถทำความคิด การตัดสินใจของผู้คนนั้น อยู่ในการหลงผิดได้"

บรรดาสตรีจึงได้กล่าวถามว่า “โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺ อะไรคือความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและทางด้านศาสนกิจของพวกเรา”

ท่านนบี ได้กล่าวตอบว่า “ไม่ใช่บรรดาสตรีจำนวนสองคนหรอกหรือ จึงจะเท่ากับการเป็นพยานของบุรุษหนึ่งคน”

กลุ่มสตรีนั้น ได้ตอบว่า “ใช่คะ”

ท่านนบี . จึงได้กล่าวว่า “นี่แหละคือความบกพร่องทางด้านสติปัญญา”

จากนั้นท่านนบี ได้กล่าวต่อว่า “และเป็นความจริงหรือไม่ ที่สตรีนั้นไม่สามารถทำการละหมาดหรือถือศีลอดได้ ในขณะที่นางมีประจำเดือน”

กลุ่มสตรีนั้น ได้ตอบว่า “ใช่คะ”

ท่านนบี จึงได้กล่าวว่า “นี่แหละคือความบกพร่องทางด้านศาสนกิจ”


มีรายงานจากท่านญาบิร อิบนฺ อับดุลลอฮฺ ว่า ฉันได้ทำการละหมาดอีดร่วมกับท่านนบี ซึ่งท่านนบี ได้ทำการละหมาดอีด (โดยไม่มีการอะซานและอิกอมะฮฺ) ก่อนที่จะทำการคุตบะฮฺ จากนั้นท่านได้ยืนขึ้น โดยพิงท่านบิลาลอยู่ และท่านได้กล่าวต่อพวกเราให้ตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺ และได้ตักเตือนพวกเราให้เชื่อฟังท่านนบีเถิด

จาก นั้นท่านได้ทำการเทศนาและเตือนพวกเรา ก่อนที่ท่านจะออกไปยังบรรดาสตรีเพื่อทำการเทศนาและตักเตือนพวกเธอ ซึ่งท่านได้กล่าวกับบรรดาสตรีว่า “ให้ทำการบริจาคเถิด เนื่องจากส่วนมากของพวกเธอนั้นเป็นเชื้อเพลิงในนรก”

สตรีคนหนึ่งจึงได้ทำการลุกขึ้นท่ามกลางบรรดาสตรีทั้งหมด ด้วยใบหน้าที่แดงก่ำ และได้ถามท่านนบี ว่า "เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺ"

ท่านนบี จึงกล่าวตอบว่า “เพราะพวกเธอนั้นเป็นผู้ที่พร่ำบ่นเป็นอย่างมากและพวกเธอนั้น ไม่เชื่อฟังต่อสามีของพวกเธอ”

เมื่อ บรรดาสตรีได้ฟังคำตอบดังกล่าว พวกเธอนั้นพากันถอดเครื่องประดับต่าง ๆ เพื่อทำการบริจาค โดยได้โยนต่างหูและแหวน ไปยังเสื้อคลุมของท่านบิลาล (รายงานโดย มุสลิม 885)

พวกเราเชื่อว่า บรรดาพี่น้องสตรีทั้งหลายคงจะได้ข้อคิดจากฮะดีษบทนี้ ซึ่งมีแบบอย่างของบรรดาซอฮาบิยะ ที่เมื่อพวกนางได้เรียนรู้คำสอนใด ๆ แล้ว พวกนางจะลงมือปฏิบัติสิ่งที่ดี หรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ พระองค์อัลลอฮฺ ทรงสั่งห้าม หรือพยายามปฏิบัติตนให้ออกห่างจากกลุ่มชนส่วนมากของชาวนรก


ดังนั้น พวกเราขอแนะนำพี่น้องสตรีทั้งหลาย ให้ทำการต่อสู้เพื่อที่จะยึดมั่นต่อข้อปฏิบัติทางศาสนาและภารกิจที่เป็นคำ สั่งใช้ในอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละหมาด และให้หลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ ทรงสั่งห้าม ดังเช่น การทำชีริก ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบรรดาสตรีได้ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย เช่นการวอนขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺ ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำไสยศาสตร์ หมอดู และสิ่งอื่น ๆ

พวกเราขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮฺ ทรงโปรดนำพวกเราให้ห่างไกลจากไฟนรกของพระองค์ รวมถึงคำพูดและการกระทำที่จะทำให้พวกเราเข้าใกล้ไฟนรกของพระองค์


ที่มา http://www.islamqa.com/en/ref/21457

แปลโดย นูรุ้ลนิซาอฺ


0 ความคิดเห็น: