ซินาเป็นบาปใหญ่ซินา คือการร่วมประเวณีนอกสมรส เป็นบาปใหญ่ประการหนึ่งที่อิสลามห้ามและเตือนไม่ให้มุสลิมเข้าใกล้การกระทำนี้ เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่สกปรกและเลวร้ายยิ่ง

อัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้ว่า


“และสูเจ้าทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การกระทำซินา เพราะแท้จริงมันเป็นการกระทำที่โสมมและเลวร้ายยิ่ง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: 32)

จากโองการอัลกุรอานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มุสลิมต้องหลีกห่างจากสาเหตุต่างๆ ที่อาจจะนำเขาไปสู่การพลั้งเผลอกระทำผิดซินา ทั้งนี้การซินานั้นเป็นบาปใหญ่ที่มีโทษหนักทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นอก จากนี้เราพบว่าในยุคสมัยปัจจุบัน มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะนำไปสู่การซินาได้โดยง่าย เช่น ภาพลามกตามสื่อต่างๆ สถานบริการที่มีอยู่อย่างมากมาย วัฒนธรรมการคบหาอย่างเสรีกับเพศตรงข้ามตามแบบฉบับของชาวตะวันตก ฯลฯ


ภัยของการซินานั้นเห็นได้ชัดเจนในรูปแบบของโรคเอดส์ที่ระบาดหนักอยู่ในขณะ นี้ นอกจากปัญหาโรคเอดส์แล้ว ซินายังได้ก่อให้เกิดผลพวงตามมามากมายในสังคม เช่นลูกที่ท้องไม่มีพ่อ ขาดความอบอุ่นในครอบครัว แล้วในที่สุดก็เติบโตขึ้นมาสร้างปัญหากับสังคมต่อไป ปัญหาการขายตัวของเด็กสาว การทารุณกรรมทางเพศ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านสาธารณะสุข ปัญหายาเสพติด ปัญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมของเยาวชน ฯลฯ ล้วนเกี่ยวข้องกับการไม่ใส่ใจต่อปัญหาซินา ซึ่งเป็นสาเหตุเบื้องต้นของปัญหาต่างๆ เหล่านี้

ด้วยเหตุที่ซินาสามารถก่อปัญหามากมายต่อสังคม อิสลามจึงได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซินาขึ้น เช่น การห้ามไม่ให้มีการคลุกคลีและคบอย่างอิสระระหว่างชายหญิง การกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ทำซินา คือการเฆี่ยนหนึ่งร้อยหวายสำหรับผู้ที่ยังโสด และขว้างด้วยหินถ้าผู้กระทำผิดแต่งงานแล้ว นอกจากนี้อิสลามยังส่งเสริมการแต่งงานเพื่อลดปัญหาการซินา

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า

“โอ้ บรรดาผู้เป็น หนุ่มทั้งหลาย ผู้ใดที่มีความสามารถในหมู่พวกเจ้าก็จงแต่งงานเถิด เพราะมันจะช่วยสงวนอวัยวะเพศของพวกท่านจากการประพฤติผิดได้ดีกว่า มันจะช่วยลดสายตาของพวกท่านให้ต่ำลง (เป็นผู้ที่สำรวมตนไม่มองสิ่งที่ผิด) มากขึ้น” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์และมุสลิม)


อิสลามยังถือว่าการแพร่กระจายของซินาอย่างกลาดเกลื่อนนั้น คือความหายนะของมนุษยชาติ และเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า โลกกำลังเข้าใกล้จุดจบมากขึ้นทุกที

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวถึงสัญญาณของวันสิ้นโลกว่า

“แท้จริงในจำนวนสัญญาณต่างๆ ของวันสิ้นโลกนั้น คือการแพร่กระจายของซินาอย่างเปิดเผย” (รายงานโดย มุสลิม)


0 ความคิดเห็น: