ข้อควรระวัง สำหรับคนหนุ่มสาว !!!

ข้อควรระวัง สำหรับคนหนุ่มสาว !!!


1. จงระวังแผนลวงต่าง ๆ

คนหนุ่มสาวจงระมัดระวังจากการล่อลวง ซึ่งทำให้หลงทางและการทำลาย และเป็นต้นเหตุของการตกไปสู่ไฟนรก ซึ่งไม่มีใครปกป้องให้รอดพ้น ยกเว้นผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว คนหนุ่มสาวมุสลิมต้องระมัดระวังจากการหลงผิดจากการล่อลวง มีทั้งสิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น โดยเฉพาะการล่อลวงที่เกิดขึ้นในยุคนี้

จำเป็นที่เราต้องระวังตัวเอง จากความปรารถนาและตัณหาอารมณ์ ของเหล่ามารร้ายทั้งที่เป็นญินและมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ทำให้คนหนุ่มสาวหลงผิด ได้หลอกล่อเขาออกจากศาสนา ออกจากเส้นทางอันเป็นธรรมชาติ

ส่วนหนึ่งของกับดักที่หนุ่มสาวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ

กับดัก 5 S ได้แก่

1. Sex หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่เกินขอบเขตและการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศโดยผ่านสื่อต่างๆ ทั้งที่ถูกหรือผิดกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนติดกับดักกับหลุมพรางนี้ ซึ่งทำให้คุณค่าและบุคลิกของเป็นความมุสลิมถูกทำลาย

2. Smoke การสูบบุหรี่เป็นบันไดขั้นแรกและต้นเหตุสำคัญของการติดยาเสพติดทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเยาวชนซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปีติดบุหรี่แล้ว โอกาสที่จะติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกัญชามีสูงถึง 200% เลยทีเดียว

3. Sing การลุ่มหลงในแสง สีและเสียงโดยเฉพาะการร้องเพลงที่มีเนื้อหาปลุกเร้าต่อมชัยฏอนที่แฝงตัวอยู่ในมนุษย์ เป็นเหตุให้เยาวชนหลงลืมอัลลอฮ์ และเคลิบเคลิ้มกับมายาคติและจินตนาการที่ไม่มีร่องรอยของความเป็นมุสลิมที่ดี

4. Sport การหมกมุ่นในกิจกรรมกีฬาที่ไร้ขอบเขต และมีวาระซ่อนเร้นที่พยายามทำลายคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการชักใยปัญหาสังคมอื่นๆ อาทิ การพนัน ยาเสพติด การฉ้อโกง การคลั่งไคล้ดาราหรือสโมสรกีฬาที่ชื่นชอบและปัญหาสังคมอื่นๆ

5. Social to be mad about การคลั่งไคล้ค่านิยมที่ผิดๆ หรือขัดแย้งกับคำสอนของอิสลาม เช่น ค่านิยมการแต่งกาย การมีพฤติกรรมบริโภคนิยม การชอบใช้ชีวิตที่สุรุ่ยสุร่ายและอิสระเสรี ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่เกินขอบเขต เป็นต้น


2. จงระวังยาพิษที่แทรกผ่านทางความคิดต่าง ๆ

ข้อระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความคิด ที่เคลือบยาพิษ ทุกวันนี้เราถูกทดสอบด้วยความคิดผ่านมาทางสิ่งที่เราอ่าน สิ่งที่เราฟัง และสิ่งที่เราเห็น ได้ถูกใช้เพื่อแพร่ความคิดที่สกปรก เพื่อทำให้ชีวิตหลงทางและจมลงในหุบเหวของแนวคิดอันจอมปลอม คนหนุ่มสาวต้องระมัดระวังวัฒนธรรมความคิดเหล่านี้ โดยเฉพาะปัจจุบันที่มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและรุนแรง โดยผ่านอินเตอร์เน็ต

ขอให้เราเลือกสิ่งที่มีประโยชน์และทิ้งสิ่งที่ไม่ให้ประโยชน์ และให้มีการตักเตือนแนะนำกันด้วย “หลักฐานที่ชัดเจน” จน รู้เท่าทันแยกแยะความสกปรกออกจากความสะอาดบริสุทธ์ได้ แยกแยะสิ่งที่ดีออกจากความชั่วร้ายได้ แยกสิ่งที่หะลาล(สิ่งอนุมัติ)ออกจากสิ่งที่หะรอม(สิ่งที่ไม่อนุมัติ)ได้ เราต้องศึกษาศาสนาจนรู้ว่า อะไรที่เป็นคำสั่งใช้ และอะไรที่เป็นคำสั่งห้ามในศาสนาของเรา

ทุกวันนี้เราถูกทดสอบจากการทำลายล้าง ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทั้งเช้า บ่าย เย็น ทั้งกลางวันและกลางคืน เราต้องไม่อ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกตีพิมพ์ออกมา เราจะไม่ฟังทุกเรื่องที่กระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุต่างๆ ต้องไม่ดูทุกเรื่องที่ผ่านรายการโทรทัศน์ และต้องไม่เชื่อทุกเรื่องในเว็บไซต์ เรา ต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีและละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเสีย เพราะเวลานั้นเป็นสิ่งมีค่า มีราคา ชีวิตเราเป็นสิ่งที่ตีเป็นราคาไม่ได้ มีราคามากเกินกว่าที่จะสละเวลาให้กับสิ่งหลอกลวงและไร้สาระเหล่านั้น


อิสลามให้ผ่อนคลายในบางเวลา และให้เราเลือกเฟ้นว่าอะไรที่ควรอ่าน อะไรที่ควรฟัง อะไรที่ควรมอง สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดที่ประสบอยู่ทุกวันนี้ คือการทำลายล้างที่เป็นระบบ การโจมตีคุณค่าจริยธรรม และแนวคิดของอิสลาม การทำลายล้างนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การปฏิรูปของผู้ยืนหยัดอยู่บนความดีทั้ง หลายต้องสูญสลายไป เป็นสิ่งที่ทำให้การอบรมให้ความรู้ของครูอาจารย์ และผู้ชี้นำทั้งหลายต้องประสบกับความล้มเหลว กวีคนหนึ่งได้กล่าวว่า

“เมื่อใดหรือที่อาคารหลังหนึ่ง จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากท่านได้สร้างมัน แต่ผู้อื่นจ้องแต่ทำลาย”

กวีอีกคนหนึ่งได้กล่าวว่า

“ผู้สร้างพันคน แต่มีผู้ทำลายหนึ่งคน ก็พอแล้ว หากผู้ทำลายพันคน ผู้สร้างเพียงคนเดียว จะเป็นอย่างไรเล่า”

นักทำลายล้างเพียงคนเดียวเพียงพอแล้วที่จะทำลายผลงานของนักสร้างสรรค์นับพัน แล้วถ้าหากว่ามีนักสร้างสรรค์เพียงคนเดียว แต่มีผู้ทำลายนับพันล่ะ อะไรจะเกิดขึ้น? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำลายล้างปัจจุบันนี้ใช้วิธีการทำลายแบบอุตสาหกรรม ไม่ได้ยึดวิธีแบบใช้จอบ ใช้เสียม ซึ่งเป็นสัญญาณถึงการทำลายล้างที่ผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โหมเข้าใส่ผู้คนภายในบ้าน หรือแม้แต่ในห้องนอนของเขาเอง การ ทำลายล้างนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งผู้ใหญ่ ทั้งเด็ก ทั้งคนที่อยู่ในชนบทและที่อยู่ในเมือง ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งผู้มีการศึกษาและผู้ไม่รู้หนังสือ ทั้งผู้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและผู้ที่เตะฝุ่นตามท้องถนนในฐานะคนว่างงาน คนหนุ่มสาวต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ โดยใช้มาตรการการป้องกัน ดีกว่าการแก้ไข


ส่วนหนึ่งของแนวคิดอันจอมปลอมที่ผู้ไม่หวังดีพยายามแทรกซึมเข้าไปในความคิดของเยาวชนได้แก่

1) แนวคิดที่อยู่บนฐานของการปฏิเสธศาสนา(Secularism) หรือลัทธิแยกศาสนาออกจากศาสนจักร

2) ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินที่มีมายาคติว่า มนุษย์มาจากลิง

3) ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อุปโลกน์โดยซิกส์มัน ฟรอยด์ ที่สรุปว่าพฤติกรรมของมนุษย์ล้วนแล้วมาจากแรงผลักดันของความต้องการทางเพศเท่านั้น

4) ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ที่เผยแพร่โดย มัลทัส ที่เชื่อว่าประชากรจะล้นโลก และทรัพยากรมีข้อจำกัด ซึ่งกลายเป็นที่มาของการรณรงค์การควบคุมกำเนิดอย่างอิสระเสรีและการสำส่อน ทางเพศ ตลอดจนคำขวัญที่ว่า ลูกมากยากจน ซึ่งเป็นคำสอนที่ขัดแย้งกับหลักการศรัทธาในอิสลาม

5) ทฤษฎีของฮัน ติงตันที่เชื่อว่าโลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่ภาวะการเผชิญหน้าในรูปของการปะทะ ทางอารยธรรมซึ่งกลายเป็นคัมภีร์ใหม่ที่ส่งเสริมและยั่วยุให้มนุษย์ประหัต ประหารทำสงครามระหว่างกัน และเดินถอยหลังเข้าสู่ยุควัฒนธรรมล่าเหยื่ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับคำสอนของอิสลามที่สอนมนุษยชาติตระหนักและให้ ความสำคัญกับความแตกต่าง พร้อมเห็นว่าความแตกต่างมิใช่เป็นที่มาของความแตกแยก แต่กลับกลายเป็นโอกาสในการสร้างความรู้จักและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงปฏิเสธทฤษฎีการปะทะทางอารยธรรม แต่ส่งเสริมให้มีการเสวนาทางอารยธรรม เพื่อเป็นเวทีสำหรับมนุษยชาติในการสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน


3. จงสุขุมรอบคอบ อย่าใจร้อนและเร่งรีบ

สิ่งที่คนหนุ่มสาวต้องระวังคือ ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ และมีความระมัดระวัง คนหนุ่มสาวจำนวนมากมักชิงสุกก่อนห่าม ต้องรู้จักอดทนต่อขั้นตอนการเจริญเติบโตต่างๆ อดทนที่จะนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูก เมื่อปลูกเสร็จให้รอคอยจนงอกเงยขึ้น กระทั่งแตกกิ่งก้านก็ให้รอคอยการออกดอก เมื่อออกดอกก็ให้รอการออกผล เมื่อออกผลก็ให้รอจนผลสุก เมื่อผลสุกก็ใกล้เวลาเก็บเกี่ยว เมื่อถึงเวลาก็สามารถเก็บได้อย่างสงบใจ คนหนุ่มสาวต้องเรียนรู้ความอดทนที่ผ่านขั้นตอนต่าง ๆเหล่านี้ บางคนปลูกพืชวันนี้ แต่ต้องการเก็บผลในวันรุ่งขึ้น หรือปลูกตอนเช้า ต้องการเก็บลูกตอนเย็น ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่แบบแผนจากอัลลอฮ์ และไม่ใช่เป็นวิธีคิดของมุสลิม

“ และเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของอัลลอฮ์ และเจ้าจะไม่พบการบิดเบือนในแบบแผนของอัลลอฮ์แต่ประการใด ” (อัลกุรอาน 35: 43)

“ ดังนั้นเจ้าจงอดทน ดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นแห่งเราะซูลทั้งหลายได้อดทนมาก่อนแล้ว และอย่างเร่งรีบแก่พวกเขา ” (อัลกุรอาน 46: 35)

ประการหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทำลายล้าง คือความรีบร้อนที่เกิดขึ้นในผู้คนจำนวนมาก ความรีบร้อนได้ผลักเข้าไปสู่การงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีประโยชน์

เป็นหน้าที่ของคนหนุ่มสาวที่จะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง อย่าให้ถ้อยคำเหล่านี้หลอกลวงได้ หรือสร้างภาพ แต่ต้องมีเป้าหมายไม่เป็นเพียงชื่อหรือหัวข้อต่างๆ แต่ต้องเป็นเรื่องราว เนื้อหาและความหมาย เราจะต้องกำหนดกระบวนคิด ต้องรู้จักหลักฐาน ต้องใช้ความรู้ที่เชื่อถือได้ จากผู้รู้ที่เชื่อถือได้ ไม่ใช่จากนาย ก. นาย ข.

เป็นหน้าที่ของคนหนุ่มสาวมุสลิมที่จะเสริมภูมิปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มความระมัดระวังจากความหลงผิดและมายาคติต่างๆ จนสามารถเดินบนแนวทางอันเที่ยงตรงที่ได้รับการประกันความสำเร็จและความโปรด ปรานจากอัลลอฮ์ ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮ์


เรียบเรียงโดย อ.มัสลัน มาหะมะ

0 ความคิดเห็น: