วิธี จัดการกับความเครียด&ความกังวล

วิธีที่ 1

“ความเครียดคือชีวิต” ความ เครียด คือสิ่งที่เป็นสาเหตุอันนำไปสู่ความตึงเครียดทางจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ ซึ่งไม่มีหนทางที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกนี้ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ เราจะสามารถรับมือกับความเครียดนี้ได้อย่างไร บทความนี้ไม่ได้บอกถึงวิธีจัดการกับปัจจัยของความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจ จงตระหนักเถอะว่า คุณไม่ได้เป็นเพียง “คนเดียว” ที่รู้สึกเช่นนั้น ในประเทศอเมริกามีผู้ป่วยประมาณ 75-90 เปอร์เซ็นที่เข้าพบแพทย์ในศูนย์สุขภาพชุมชนอันเกิดจากปัญหาความเครียด ด้วยเหตุนี้คุณจึงควรปรึกษาแพทย์หากพบว่าคุณมีปัญหาด้านความเครียด อย่างไรก็ตามเรามีเคล็ดลับบางประการ จากมุมมองด้านจิตวิญญาณที่สามารถช่วยคุณให้พ้นจากความเครียดได้ อินชาอัลลอฮฺ

วิธีที่ 1 วอนขอจากอัลลอฮฺ พระองค์จะทรงรับฟังการวอนขอจากท่าน : ดุอาอฺ

หันหลังให้กับ “ความกระวนกระวายใจ” “ความกลัว” และ “ความวิตกกังวล” ไปสู่การดุอาอฺ (การวิงวอนขอจากอัลลอฮฺ) จงทำให้ “การดุอาอฺ” เป็นอีกหนึ่งเหตุผลอันนำไปสู่การสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺและการอยู่ในซัจดะฮฺ (การหมอบกราบ สุญูด) ขณะที่ท่านอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมากที่สุด - พระองค์ทรงได้ยินและรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของท่าน หากแต่พระองค์ต้องการให้ท่านวอนขอต่อพระองค์ในสิ่งที่ท่านปรารถนา ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กล่าวว่า “อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้วบรรดาผู้ที่ไม่วอนขอสิ่งใดจากพระองค์” (ติรฺมิซียฺ)

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม เคยกล่าวไว้ว่า ขณะที่ท่านทำการละหมาด ท่านจะรู้สึกสงบและผ่อนคลาย {นะซาอียฺ}

ท่านมักจะขอการอภัยโทษจากอัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอ และคงอยู่ในการหมอบกราบ (สุญูด) ระหว่างทำการสรรเสริญอัลลอฮฺ (ตัสบีฮฺ) และวิงวอนขอการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ {บุคอรียฺ}

อัล ลอฮฺทรงต้องการให้ท่านระบุสิ่งที่ท่านปรารถนาต่อพระองค์ ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ได้แนะนำให้เราวอนขอจากอัลลอฮฺในสิ่งที่เราต้องการอย่างชัดเจน แทนการขอดุอาอฺอย่างคลุมเคลือ เพราะการดุอาอฺคือส่วนสำคัญยิ่งของการทำอิบาดะฮฺ (ดังที่ท่านรอซูลได้กล่าวไว้จากรายงานของติรฺมิซียฺ)

จากบทความ 25 Ways to Deal with Stress and Anxiety
บทความโดย : อับดุลมาลิก มุญาฮีดฺ
ถอดความโดย : บินติ อิสลาม

0 ความคิดเห็น: