การใช้สิ่งของที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมคำถาม

เราสามารถใช้น้ำหอมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ เช่นน้ำหอมของ CK , Eternity หรือ Aramis


บรรดาการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮฺ

คำตอบ

ในการกล่าวถึงประเด็นของน้ำหอม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั้น เราจะพิจารณาถึงประมาณร้อยละของแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ ซึ่งถ้ามีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณที่น้อย กรณีเช่นนี้จะถือว่าไม่เป็นไร ซึ่งเราสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลใจ ตัวอย่างเช่น มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เพียง 5 เปอร์เซนต์ หรือน้อยกว่านั้น จะถือว่าไม่เป็นไร

แต่ถ้ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูง ซึ่งเราจะสามารถรับรู้ได้ ในกรณีนี้การหลีกเลี่ยงจะเป็นทางดีกว่า เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ เช่น การใช้แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดบาดแผล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

สำหรับกรณีที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้สิ่งของที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมในปริมาณที่มาก จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้สิ่งของดังกล่าวจะเป็นการดีกว่า แต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่า สิ่งนั้นถือเป็นของที่ต้องห้าม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราสามารถที่จะกล่าวได้ว่า เมื่อมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มาก สิ่งนั้นจะถือเป็นของมึนเมา และการบริโภคสิ่งมึนเมานั้นไม่เป็นที่อนุญาตตามบทบัญญัติของอิสลาม ซึ่งบรรดานักวิชาการก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งต่อบทบัญญัตินี้

แต่ยังมีความคิดที่แตกต่างกันสำหรับการใช้สิ่งของที่มีแอลกอฮอล์ในส่วนผสมที่มีปริมาณมาก ในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช้การบริโภค ซึ่งส่วนหนึ่งก็มีความคิดเห็นว่า สามารถใช้สิ่งของที่มีแอลกอฮอล์ในส่วนผสมในปริมาณสูงได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยแล้วท่านไม่ควรที่จะใช้มัน

สำหรับความคิดเห็นที่ว่า เราสามารถใช้สิ่งของที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมได้นั้น เนื่องจากว่า ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ พระองค์อัลลอฮฺ ทรงตรัสเอาไว้ว่า


“ผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริง สุราและการพนันและแท่นหินสำหรับเชือดสัตว์บูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้น เป็นสิ่งโสมม

อันเกิดจากการกระทำของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสีย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ

ที่จริงชัยฏอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนัน เท่านั้น

และมันจะหันเหพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺ และการละหมาด แล้วพวกเจ้าจะไม่ยุติหรือ”

(ซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ 5 : 90-91)


ซึ่งจากอายะฮฺ ข้างต้น เมื่อเราพิจารณาถึงความหมายโดยทั่วไปของประโยคที่ว่า “ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสีย” ซึ่งจะหมายถึง เราจะต้องห่างไกลจากแอลกอฮอล์ในทุก ๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็นการดื่มหรือการทาผิวหรือการใช้ในลักษณะอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลว่าทำไมพระองค์อัลลอฮฺ จึงสั่งให้หลีกเลี่ยงจากแอลกอฮอล์ เราก็จะพบว่า

พระองค์ได้ทรงตรัสว่า

“ที่จริงชัยฏอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนัน เท่านั้น และมันจะหันเหพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺ และการละหมาด แล้วพวกเจ้าจะไม่ยุติหรือ”


ซึ่งจากความหมายแล้ว เราก็จะพบว่า เฉพาะการดื่มสุราเท่านั้นที่เป็นที่ต้องห้าม เพราะการนำแอลกอฮอล์มาทาผิว ไม่ได้ทำให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกัน

ดังนั้นโดยสรุปแล้ว ถ้ามีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณที่น้อย เราก็สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องมีความกังวลใจใดๆ แต่ถ้ามีแอลกอฮอล์ผสมในปริมาณที่มากแล้ว ให้ทำการหลีกเลี่ยงการใช้ ซึ่งจะเป็นทางที่ดีกว่า ยกเว้นเสียแต่ว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้มัน เช่นเป็นการใช้เพื่อทำความสะอาดแผลหรือในกรณีที่คล้ายคลึงกัน

ที่มา http://www.islamqa.com/en/cat/57&page=3 หมายเลข 1365


แปลโดย นูรุ้ลนิซาอฺ


0 ความคิดเห็น: