ความรักและการแต่งงานหรือเงิน

หากพูดถึงเรื่อง *“สถานะการเงิน (ภายในครอบครัว)”
*มันค่อนข้างน่าเศร้าที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยยินดีที่จะรับฟังเรื่องนี้
เนื่องจากมันมีเรื่องของ “จิตใจ (อารมณ์ ความรู้สึก)” มาเกี่ยวข้องด้วย
หากแต่ตามสถิตินั้นได้แสดงให้เห็นว่า
*"เรื่องเงิน"*เป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำพาคู่สมรสไปสู่ความขัดแย้งและการหย่าร้าง

แม้ว่าธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาอิสลามนั้นมักจะไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก
แต่เราก็ขอนำเสนอวิธีการบางอย่างเพื่อใช้ในการหลีกเลี่ยงการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องการเงินภายในครอบครัว

*ก่อนอื่น คุณควรระมัดระวัง (สัญญาณอันตรายเบื้องหน้า)*
หากคุณกำลังประสบกับสถานการณ์ที่เรากำลังจะกล่าวต่อไปนี้ พึงระลึกว่ามันเป็น
“การเตือน” ว่า

ถึงเวลาแล้วที่คุณจำต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาก่อนที่สถานการณ์ที่เป็นอยู่จะแย่ไปกว่าเดิม
*หากว่า … *
การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินมักจะนำไปสู่การตะคอกใส่กัน
และท้ายที่สุดแล้ว คุณทั้งสองก็ไม่ได้ข้อสรุปหรือการตัดสินใจใดๆ
ที่เป็นเหตุเป็นผล

· คุณและภรรยาของคุณต่างโต้แย้งกันเพื่อเอาชนะว่าใครคือคนที่มีรายได้สำหรับใช้จ่ายภายในบ้านมากกว่ากัน

นี่คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดอัลกุรอานจึงให้ *“หน้าทีผู้นำครอบครัว”* เป็นของสามี
และแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลให้เกิดปัญหา (หากมิได้ปฏิบัติเช่นนั้น)

· คุณคิดว่า *“การใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น”*
คือ*“ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย”
*แต่สามี/ภรรยาของคุณไม่คิดเช่นนั้น

· ไม่ว่าคุณทั้งสองจะพยายามจัดการเรื่องการเงินอย่างระมัดระวัง
รอบคอบสักเพียงใด มันก็ไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

*และสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่อง
“เงิน” ภายในครอบครัวของคุณได้
*

· อย่าปิดบัง *“สถานะการเงิน” *ให้เป็นความลับ (ต่อสามี/ภรรยา)
เช่นเดียวกันกับที่คุณก็ไม่ต้องการให้เขา/เธอ ปิดบังเรื่องราวใดๆ
ให้เป็นความลับต่อคุณเช่นกัน ดังนั้นคุณจำต้องให้เกียรติเขา/เธอ
โดยการไม่ปิดบังเรื่องสถานะการเงินต่อเขา/เธอ

· พูดคุยเกี่ยว *"เรื่องการเงิน
(การหาเงินและการใช้จ่ายเงิน)”*ก่อนที่คุณจะแต่งงาน
โดยใช้ช่วงเวลาก่อนหรือระหว่างการดำเนินการการแต่งงานเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินนี้
เพื่อที่ว่าคุณทั้งสองจะมีความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อการแต่งงานเกิดขึ้น

· จงอย่าใช้ *“เรื่องเงิน”
เป็นอาวุธในการทำร้ายคู่ครองของคุณ*โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เป็นสามี
คุณอย่าใช้
“เรื่องเงิน” เป็น “อาวุธในการข่มขู่ภรรยาของคุณ”
หรือล้ำเลิกบุญคุณที่คุณได้ให้แก่เธอ
เพราะการกระทำเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความเกลียดชังและไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตการแต่งงานของคุณดีขึ้นได้

ท้ายที่สุด เราควรตระหนักว่า *“ทรัพย์สิน”
คือหนึ่งในการอำนวยพรอันประเสริฐที่มนุษย์ได้รับ (จากอัลลอฮฺ) แต่ขณะเดียวกัน
มันก็คือบททดสอบและการล่อลวงที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง*ดั่งที่อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่า
*“แท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้า
และลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบและอัลลอฮฺนั้น ณ
ที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่ (คือสวนสวรรค์)”* (อัลกุรอาน 64:15)

*“และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้า และลูก ๆ ของพวกเจ้านั้น
เป็นสิ่งทดสอบ ชนิดหนึ่งเท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮฺนั้น ณ
พระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวง”* (อัลกุรอาน 8:28) www.alquran-thai.com

จงอย่าปล่อยให้ตัวคุณล้มเหลวในบททดสอบแห่งชีวิตบนดุนยาและอาคิเราะหฺนี้
จงอย่าสูญเสียชีวิตสมรสของคุณไปกับ “มัน” และจงอย่าทำลายอาคิเราะหฺของคุณเพราะ
“มัน”

แหล่งที่มา* บทความ Love and Marriage or Money?*

0 ความคิดเห็น: