หน้าที่ของสามี-ภรรยา และครอบครัวมุสลิมควรเป็นอย่างไร ??

ฤกษ์สะดวก ทุกๆวันเป็นวันดี ไม่มีฤกษ์ มงคลใดๆค่ะ วันที่ประเสริฐที่สุดสำหรับอิสลามคือวันศุกร์

ดังนั้น เวลานัดงานแต่งงาน นัดวันที่วางพร้อมๆ กัน
หรืออาจจะแต่งโดยไม่มีเจ้าสาวก็ได้ เช่นติดภาระกิจสำคัญ ดูพิธีแต่งงานได้ที่นี่
(ว่าแต่แต่งงานทั้งทีส่วนมากก็จะต้องทำตัวว่างๆพร้อมกันอยู่แล้ว ^^)สิทธิร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา บางส่วนคือ

1.สามีภรรยาจะต้องส่งเสริมบรรยากาศแห่งความรักและมีความเมตตาต่อกัน กุรอาน (อัรฺรูม 30:21)

2.วางใจและเข้าใจในคุณลักษณะนิสัยใจคอของกันและใจ กุรอาน (อัน-นิซาอฺ 4:19,อัลหุญร๊อต49:10)

3.พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ให้สดชื่นเสมอ กุรอาน (อัน-นิซาอฺ 4:19)

4. พยายามตักเตือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอ

ส่วนหน้าที่ของภรรยามุสลิมนั้น

1.ภรรยาจะต้องตระหนักและยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าผู้ชายเป็นผู้นำสำหรับหญิง (อันนิซา4 :34)

2.ภรรยาจะต้องรักษาเกียรติของสามีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลัง(อันนิซา 4 :34)

3.ภรรยาต้องเชื่อฟัง(ตออัต)ต่อสามีตราบเท่าที่การเชื่อฟังนั้นไม่เป็นมะซียัต(อบายมุข) (อันนิซา 4 :39)

4.ภรรยาต้องสำนึกว่าฐานะหน้าที่ของสามีเหนือภรรยา (อัลบะกอเราะฮฺ 2 :28 )


คือการดูแลครอบครัวค่ะ ตออัตเชื่อฟังสามี(ในกรณีที่ถูกต้อง) ตักเตือนชักชวนกันสู่หนทางที่ดีงาม มีจรรยามารยาทที่ดีงาม รักษาทรัพย์ของสามีอย่างดีที่สุด รักษาเกียรติของสามี เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เรื่องส่วนตัวที่เป็นความลับนั้นทั้งชายและหญิงไม่ควรเปิดเผยกับบุคคลอื่นค่ะ

ที่สำคัญ "ชาวนรกส่วนมากคือสตรี เพราะการนินทา สตรีที่แต่งงานแล้วมักจะนินทาสามี "
(อิสลามจงห้ามเรื่องการนินทา และเป็นบาปมากมาย ไม่ใช่วันๆพอเสร็จจากงานดูแลครอบครัว ก็มานั่งเม้าท์เอาเรื่อง สามีมาเผาให้ชาวบ้านฟัง ว่าสามีชั้นมันอย่างนั้นอย่างนี้ - -' )
"และการที่นางจากโลกนี้ไปในสภาพที่สามีพึงพอใจ(ในเรื่องที่ถูกกับหลักศาสนา)นั้นนางจะได้เข้าสวรรค์ "
พึงพอใจที่ว่านี้คือ อยู่ในหลักหนทางที่ถูกต้อง มิใช่ทำตามใจตามอารมณ์โดยทำสิ่งไร้สาระทำผิดหรือทำบาปใดๆ เป็นต้นส่วนหน้าที่ของสามีมุสลิมนั้น

1. สามีต้องตระหนักว่า ภรรยาคือบททดสอบหนึ่งในการดำเนินภารกิจทางศาสนา (อัตเตาบะฮฺ 9:24 )

2. ภรรยาอาจเป็นศัตรูสำหรับสามีในการเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์(อัตตะฆอบุน 64:14)

3. หมั่นขอดุอา(ขอพร)ต่ออัลลอฮฺซุบบะฮานะฮูวะตะอาลา อยู่เสมอให้ภรรยาเป็นคนซอและฮฺ(คนดีอยู่ในหลักศาสนา) (อัลฟุรกอน 25:74)

4. วายิบ(จำเป็น)ที่สามีต้องมีความยุติธรรมและมีจิตวิทยาต่อภรรยา(อันนิซา 4:3)

5. วายิบ(จำเป็น)ที่สามีต้องชี้แนะเรื่องศาสนาให้แก่ภรรยา และต้องคอยดูแลนางให้ตออัต(เชื่อฟัง)ต่ออัลลอฮฺ ซุบบะฮานะฮูวะตะอาลา อยู่เสมอ (อัลอะฮฺซาบ 33:34 อัลตะรีม:6 )

6. กล่าวถึงการลงโทษภรรยาที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม (อันนิซา 4:34) เช่นตีเบาๆ(ด้วยกิ่งไว้เล็ก ประมาณ 1คืบ ไม่ใช่เล่นด้วยไม้ หน้า 3 เลยนะคะ - -' คุกเลยนะนั่น Lips Sealed ความผิดทางศาสนาอีก ) แยกที่นอน

7. เมื่อสามีจะสิ้นชีวิตให้สั่งเสียกับภรรยาก่อน ถ้ามีความสามารถที่จะทำเช่นนั้น(อัลบะกอเราะฮฺ 2:240)


มีมากมายภาระสำคัญคือจ่ายค่าสินสอด และเลี้ยงดูภรรยาจ่ายนัฟฟาเกาะฮฺ (ค่าเลี้ยงดู) เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัย เอาใจใส่ วายิบ(จำเป็น)ที่สามีจะต้องแนะนำตักเตือนให้นางอยู่ในหนทางของศาสนา มีมารยาทที่ดีงามอ่อนโยนต่อครอบครัว อีกทั้งต้องช่วยเหลืองานบ้านและมีสัมพันธ์ที่ดีภรรยา และต้องมีความยุติธรรมเป็นต้น

และทุกๆความทุกข์ของภรรยา(ที่มาจากความบกพร่องในความรับผิดชอบของสามี) สามีจะต้องรับผิดชอบ ภรรยาไม่ละหมาด ไม่คลุมฮิญาบ สามีก็มีหน้าที่รับผิดชอบความผิดของภรรยาในทางศาสนาด้วยเช่นกัน (แล้วสาวๆที่ยังไม่คลุมฮิญาบ ไม่สงสารสามีสุดที่รักบ้างเหรอคะ ที่ต้องมารับผิดชอบ ความผิดของคุณไปด้วย)

แต่ถ้าสามีไม่ละหมาด ภรรยาไม่มีส่วนรับผิดชอบในความผิดเรื่องละหมาดของสามีในทางศาสนา (การละหมาดจำเป็นที่สุดสำหรับมุสลิม หลังความตายสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนคือการละหมาด )

จะเห็นได้ว่าชายมีภาระรับผิดชอบมากกว่าหญิง เพราะชายถูกสร้างมาให้เหมาะสมมีหน้าที่ดูแลปกป้องสิ่งต่างๆ แต่ในความแข็งแรงย่อมขาดความอ่อนโยน ดังนั้น สตรีจึงถูกสร้างมาด้วยความ อ่อนโยนงดงามมีความละเอียดอ่อนและมีความเป็นแม่.....ชายและหญิงจึงเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

ทรัพย์สินภายหลังการแต่งงาน

เงินของภรรยาคือของภรรยา ไม่ว่าจะเป็นมรดกที่ได้รับมา หรือเงินส่วนตัวใดๆ สามีไม่มีสิทธิเกี่ยวข้อง
ยกเว้นภรรยาให้ด้วยน้ำใจของนาง

และเงินของสามีก็คือภรรยาเช่นกันค่ะ ^^
หมายความว่ารายได้ที่มีมา สามีมีหน้าที่ต้องจัดสรรแบ่งปันให้ภรรยาตามหน้าที่ของสามีของอัลอิสลาม
ถ้าไม่จ่ายภรรยามีสิทธิเรียกร้อง หากยังไม่ทำตาม ก็มีสิทธิที่จะ ....แยกทางได้ค่ะ
และไม่ได้หมายความว่า สตรีมีสิทธิในทรัพย์ของสามีทั้งหมด
หากเขาไม่จ่ายนัฟฟาเกาะฮฺ(ค่าเลี้ยงดู ค่าใช้จ่ายต่างๆ) หญิงก็มีสิทธินำเงินของชายไปใช้ตามที่เหมาะสมในการดำรงชีพ (มิใช่ปล้นกันนะคะ Grin)

ไม่ได้ยุให้แยกตั้งแต่ยังไม่ได้แต่ง
เพียงแต่บอกสิทธิของภรรยาในเรื่องทรัพย์สินค่ะ ^^


เรื่องสถาบันครอบครัวนี้ ครอบครัวสำคัญที่สุดค่ะ

อิสลามให้ความสำคัญกับ
1.พระเจ้า และรอซูล(ศาสนทูตผู้เผยแพร่ศาสนา)
2.มารดา บิดา
3.สามี-ภรรยา
4.บุตร
5.มิตร และบุคคลทั่วไป


แต่ครอบครัวที่ดีนั้น ควรมีทั้งเสียงเด็ก เสียงคนชรา และเสียงของวัยรุ่นหนุ่มสาว-วัยผู้ใหญ่ มีหลายวัยทำให้เกิดการเรียนรู้สัมผัส มีความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง แต่ต้องไม่เกินเลยสิทธิขอบเขตของชายหญิงที่ไม่ใช่มะรอมฮฺ

ทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิดและการพัฒนาการของสังคมครอบครัวด้วยค่ะ (ครอบครัวไทยในอดีตนั้น ดีมากปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยว....ปัญหามากมาย )


ระหว่างแม่กับลูกสะใภ้ แม่ต้องสำคัญกว่า แต่ทั้งหมดต้องไม่ละเมิดสิทธิที่ควรจะเป็น เช่น แม่สามีบังคับลูกจนก้าวก่ายความเป็นครอบครัวเจ้ากี้เจ้าการจัดการทุกอย่าง
อันนี้ต้องมาคุยกันกับสามี เตือนให้เขารับรู้ ด้วยว่ามีปัญหาเช่นไรค่ะตรงนี้ ต้องบอกว่า ความรักนั้นจะไม่มากน้อยไปกว่ากันแต่ สิทธิและหน้าที่นั่นสำคัญกว่า และทั้งหมดนั้นต้องรักพระเจ้า ถัดมาคือท่านร่อซูล ถึงจะมาเป็นแม่พ่อค่ะ มิใช่หลับหูหลับตารัก(ไม่ว่าฝ่ายไหน) จนลืมลูกเมีย หรือลืมพ่อลืมแม่กันไป
เรื่องของครอบครัวนั้นทั้งชายและหญิงต่างมีความสำคัญค่ะ ชายจะประสบความสำเร็จก็เพราะมีหญิงที่สนับสนุนเป็นแรงพลักดัน
ส่วนหญิงนั้นจะประสบความสำเร็จของการเป็นผู้ภรรยาที่ดี และแม่ที่ดี คนดูแลครอบครัวที่ดีก็ต้องมาจากชายเช่นกัน เรียกได้ว่า ต่างคนต่างเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันค่ะ

หากลองแบ่งหน้าที่หญิงจัดระบบการเงิน และบริหารทุกอย่างในงาน เป็น CEO (Chift Executive Officer คำนี้ท่านพี่ซันไชน์ที่เคารพอีกแล้ว)
ส่วนชายนั้น หาๆมาเถอะ ^^”

หญิงจะส่งเสริมและสนับสนุนเอง ^^ เป็นตัววางแผนและวางหมาก มิใช่เอาไปถลุงสุรุ่ยสุร่ายสิ้นเปลืองไร้สาระนะคะ สาวๆ เมื่ออยู่ด้วยกันต้องช่วยบริหารจัดการเงินคงคลังของครอบครัว

มิใช่ชายหามาอย่างเดียว ต้องดูแลปกต้อง CEO และ ผู้ใต้บริหารของ CEO (ลูกๆ) ด้วยนะ มิใช่ปล่อยให้CEO ไปลำบากตะลอนๆ ออกนอกบ้านเหนื่อยจะตาย ^^ ดูแลในที่นี้ไม่ใช่วันๆหาเงินให้ครอบครัว สามีต้องดูแลอบรมสั่งสอนบุตรและให้ความรู้ด้านศาสนา และช่วยเหลืองานบ้านกันบ้าง มิใช่กลับมาจากทำงานนอกบ้านก็นั่งเป็นคุณชายไม่หยิบจับช่วยเหลืออะไรเลย เรื่องงานบ้านมันเหนื่อยสาวๆทั้งหลายทราบดี มีน้ำใจช่วยเหลือกันสักนิด ครอบครัวจะได้เป็นสุข
(ยุสาวๆซะแล้วเรา >_< ") อีกทั้งท่านนบีเองก็ยังช่วยงานบ้านเช่นกันและสิทธิหน้าที่ในการดูแลลูกนั้น แม่มีมากที่สุดค่ะ อิสลามยกแม่สำคัญกว่าพ่อด้วยซ้ำ
แต่ถ้าจำเป็นต้องแยกกันแล้ว พ่อนั้นต้องส่งเสียลูกจนเขานั้นช่วยเหลือตัวเองหาเลี้ยงตัวเองได้ค่ะ และความเป็นพ่อไม่ขาดกันจนวันสุดท้ายของชีวิตค่ะ

ส่วนการแยกครอบครัวนั้นแล้วแต่ความสะดวก แยกไปก็อย่าไปอยู่ซะไกลพ่อไกลแม่เลยค่ะ แวะมารับสวรรค์จากพ่อแม่บ้าง (ดูแลเขานั่นเอง)
อีกทั้งการจัดให้มีสัดส่วนและพื้นที่ส่วนตัวบ้างนั้นจะเพิ่มความรู้สึกดีๆ (ในกรณีอยู่รวมเป็นครอบครัวใหญ่) มีความเป็นส่วนตัวและผ่อนคลายบ้าง ^^

0 ความคิดเห็น: