มนุษย์สองหน้าโดย อ.วิทยา วิเศษรัตน์

ตามหลักการอิสลามมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 จำพวก ตามเกณฑ์ของความเชื่อคือ

1. ผู้ศรัทธา

2. ผู้ปฏิเสธ

3. ผู้มีความศรัทธาและการปฎิเสธอยู่ในคนๆ เดียวกันคือมุนาฟิกหรือคนสับปลับ มนุษย์ประเภทนี้มีอันตรายต่ออิสลามมากกว่าผู้ปฏิเสธอย่างชัดเจน และไม่เจาะจงว่าเป็นคนในยุคของท่านนะบีมุฮัมมัด เท่านั้น แต่รวมถึงคนในทุกยุคทุกสมัยที่มีลักษณะดังนี้


- เวลาพูดแล้วโกหก
- เวลาสัญญาแล้วไม่รักษาสัญญา
- เวลาได้รับความไว้วางใจแล้วหักหลัง
- และเวลาขัดแย้งกันจะก้าวร้าวเกินขอบเขต
(หะดิษจากบุคอรี)

มนุษย์ประเภทนี้จะศรัทธาในอัลลอฮ์ และวันปรโลกเพียงปลายลิ้น แต่ในหัวใจยังเต็มไปด้วย การปฏิเสธ และการหลงผิด ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า

ความว่า “มนุษย์กลุ่มหนึ่งได้กล่าวว่าเราศรัทธาในอัลลอฮ์และวันสิ้นโลก แต่พวกเขาหาเป็นผู้ศรัทธาไม่" (2:8)

และอัลลอฮ์ ได้ทรงโต้กลับการกล่าวอ้างของพวกเขานั้นพวกเขาไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาแม้ว่าจะแสดงออกมาอย่างไรก็ตาม

แน่นอนในการเปิดเผยพวกเขาแสดงตนเป็นผู้ศรัทธา แต่ลับหลังผู้คนพวกเขาคือผู้ปฏิเสธเต็มรูปแบบเพื่อจะหลอกลวงอัลลอฮ์ ท่านนะบี และบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งพระองค์ได้เปิดเผยว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธา และมีพิษภัยต่ออิสลามมากกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ต่อต้านอิสลาม

ทำไมพวกเขาจึงมีอันตรายต่ออิสลามมากกว่า คำตอบคือการที่พวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับมุสลิม อยู่ใกล้กับท่านนะบี ต้องการรู้การเคลื่อนไหวภายในของมุสลิมดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนะบี ที่พวกเขายอมประกาศยอมรับอัลลอฮ์ และท่านนะบีมุฮัมมัดเป็นศาสนฑูตของพระองค์

ในทำนองเดียวกันนี้มุสลิมใดเลียนแบบพฤติกรรมของมุนาฟิก เช่น ชอบพูดเท็จหรือบิดพลิ้วสัญญาหรือชอบหักหลัง หรือชอบทะเลาะวิวาทในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกเขาเหล่านั้นได้มีเครื่องหมายของคนสับปลับอยู่ในตัวเอง และอาจพัฒนาเป็นมุนาฟิกเต็มรูปแบบในวันหนึ่ง

คนพวกนี้จะรุ่งเรืองในเบื้องต้นซึ่งทำให้ผู้คนศรัทธาหลงเชื่อในภาพลวงตาที่ พวกเขาสร้างขึ้น เช่นการทำธุรกิจที่ทำให้รวยเร็ว แต่สุดท้ายเมื่อความจริงมา ความเท็จก็มลายเพราะความเท็จจะไม่ถาวรเหมือนกับความจริง แต่ความจริงนั้นจะมาล่าช้าเสมอ มันจะมาก็ต่อเมื่อมนุษย์เกิดจิตสำนึกเท่านั้น

ผลของการพูดเท็จ และการหลอกลวงจะไม่ตกอยู่กับใครนอกจากเจ้าของๆ มัน โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกเพราะหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้

- ความเคียดแค้นต่อมุสลิม
- ความอิจฉาริษยาต่อมุสลิม
- ความระแวงสงสัยในคำสอนของอิสลาม
- ความไม่จริงใจต่อการศรัทธาอันเป็นเหตุทำให้พวกเขามืดบอดต่อความจริง

ดังนั้นอัลลอฮ์ จึงได้เพิ่มโรคร้ายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือ

- ยิ่งเห็นมุสลิมได้ดียิ่งเคียดแค้น
- ยิ่งเห็นอิสลามขยายยิ่งอิจฉาริษยา

พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดในโลกนี้ ด้วยจิตใจที่วุ่นวายไร้ความสุขและการถูกทรมานในโลกหน้า พวกสับปลับในทุกยุคทุกสมัยทุกประเทศคือตัวอันตรายที่แท้จริงต่อประชาชาติ นั้นๆ

www.cicot.or.th


0 ความคิดเห็น: