มุสลิมประสานมือศาสนิกอื่นจัดกิจกรรมต่อต้านบาทหลวงโจนส์


สหรัฐอเมริกา – ผู้นำศาสนาต่างๆ และประชาชนที่สนับสนุนความกลมเกลียว จำนวนประมาณ 700 คน ประสานมือ และคล้องแขนกันเป็นเครื่องหมายแสดงความสมานฉันท์ หน้าศูนย์อิสลามแห่งอเมริกา ที่เมืองเดียร์บอร์น เมื่อบ่ายวันพฤหัส (21/04)


ศูนย์อิสลามจัดกิจกรรมเพื่อแสดงการประท้วงบาทหลวงเทอรี่ โจนส์ ซึ่งวางแผนจัดการรณรงค์ต่อต้านอิสลามบ่ายวันศุกร์ นี้ ที่บริเวณหน้าศูนย์ดังกล่าว

ช่วงนี้หลวงพ่อโจนส์ต้องมายังศาลเขตเดีย ร์บอร์น เนื่องจากศาล Wayne County และตำรวจในเดียร์บอร์น เกี่ยงกันจะให้หลวงพ่อโจนส์นำหลักทรัพย์มาวางค้ำประกัน กรณีอาจเกิดความเสียหายจากการรณรงค์ที่โจนส์จะจัดขึ้น

หลังจากการ แสดงพลังของมุสลิม และศาสนิกอื่นจบลง อิหม่ามกัสวีนี่กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณที่เพื่อนชาวคริสต์ และศาสนิกอื่นมาร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้

อิหม่าม และเจ้าหน้าที่ในศูนย์อิสลามยังชักชวนมุสลิมในชุมชนออกมาชุมนุมอย่างสงบใน เวลา บ่าย 4 โมง วันศุกร์นี้เช่นกัน ที่ศูนย์ Dearborn Civic ซึ่งอยู่ห่างจากมัสยิดพอสมควร เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกับกลุ่มของโจนส์

อาร์คบิช๊อป แอลเลน วิกเนอรอน ได้มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย รวมทั้งออกแถลงการณ์สนับสนุนกลุ่มมุสลิม

0 ความคิดเห็น: