ทักษิณโปรยยาหอมจากดูไบเรื่องฮัจย์ คิดสร้างเมืองใกล้มักกะฮ์ เอาใจพี่น้องฮุจญาต


ส่วนหนึ่งของเสียงจากคลิป ที่อดีตนายกทักษิณ ได้พูดไว้

“ด้านของอิสลาม เราจะส่งเสริมเรื่องฮัจย์ เพราะว่าคนอิสลามเก็บเงินทั้งชิวิตเพื่อไปฮัจย์ เพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเขา เราได้โค้วต้าปีละ 13,000 แต่มีตกค้างเพราะขนส่ง ตกค้างเพราะโค้วต้าบ้าง ไปถึงที่โน่น ที่พักที่อยู่ก็ลำบาก ผมขอเรียนว่า ถ้าผมกลับไป ผมจะสถาปนาความสัมพันธ์กับซาอุดิอาราเบีย เพราะได้พูดกันไว้เยอะพอสมควร เพราะบังเอิญไปลงทุนร่วมกับเจ้าชายที่ซาอุดิอาราเบีย และก็จะสร้างเมืองใกล้ๆมักกะฮ์ด้วย เพราะฉนั้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยพี่น้องมุสลิมที่จะไปมักกะฮ์

แหล่งข่าวจากดูไบ เผยว่า วันที่ 2-3 มิถุนายน 2554 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จำนวน ๑๙ ราย ได้ดำเนินวีซ่าและออกบัตรโดยสารเพื่อเดินทางไปประเทศดูไบ เพื่อหาทางช่วยเหลือเรื่องจำนวนโควต้าเพิ่มเติมกรณีพิเศษให้พี่น้องมุสลิม ชาวไทย

เพราะในขณะนี้จำนวนผู้แสวงบุญที่ลงทะเบียนจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อยู่ นอกโควต้าอีกประมาณ ๗๐๐๐ คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้ที่ชำระเงินแล้วคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ทางกรมการศาสนา ก็รอคำตอบการเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๐๐๐ คน จากประเทศซาอุดีอาราเบีย

แต่ยังมีจำนวนที่อยู่นอกโควต้าอีกจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการฯมีปัญหาในการดำเนินการเช่าบ้านพักที่เมืองมักกะห์ มีราคาที่แพงมาก และการจองที่นั่งเรื่องเครื่องบิน

ดังนั้นผู้ประกอบกิจการฮัจย์พยายามทุกวิถีทางเพื่อผลจากการออกกฎเกณฑ์การลงทะเบียนในปีนี้บรรเทาความเดือดร้อน ดัง นั้นการเดินทางไปประเทศดูไบ เพื่อสะท้อนปัญหาและพยายามหาแนวทาง หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือที่ประเทศไทย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นขั้นตอนความพยายามของผู้ประกอบการฯเอง ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จะพักที่ประเทศดูไบ จำนวน ๑ คืน หลังจากนั้นเดินทางไปประเทศซาอุดีอาราเบีย...from...http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&category=109&id=18695

0 ความคิดเห็น: