ผู้หญิงกับ อิสลาม : การ‘เพิ่มขึ้น’ของมุสลิมใหม่

undefined

หนึ่งในสามของชาวอังกฤษที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเป็นผู้หญิง

การศึกษาครั้งใหม่ที่สำคัญได้เผยให้เห็นถึงความยากลำบากที่พวกเธอต้องเผชิญในการปรับตัวสู่ชีวิตใหม่


ที่มา : independent.co.uk

จาก การสำรวจหลายครั้งพบว่า ผู้หญิงอังกฤษผิวขาวอายุน้อยจำนวนมากกำลังเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม แต่มีหลายคนที่ยังขาดความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเธอได้คุ้นเคยกับศาสนาใหม่

ขณะที่ชาวมุสลิมเฉลิมฉลองวันอีดกัน และอีกหลายแสนคนจากทั่วโลกเดินทางไปมักกะฮ์เพื่อทำฮัจญ์ ปรากฏว่าชาวอังกฤษ 5,200 คนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเมื่อปีที่แล้ว จำนวนมากกว่าครึ่งเป็นคนผิวขาวและ 75 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิง

จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย สวานซี ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ชาวอังกฤษประมาณ 100,000 คน ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม จากสถิติล่าสุดพบว่าในจำนวนนี้ประมาณหนึ่งในสามเป็นผู้หญิง นี่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากทศวรรษก่อนหน้านั้นที่มี 60,000 คน

ใน ขณะที่จำนวนมุสลิมใหม่ชาวอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ผู้หญิงอังกฤษหลายคนที่รับอิสลามกล่าวว่าพวกเธอต้องต่อสู้ดิ้นรนที่จะ ปฏิบัติตามศาสนาใหม่ของพวกเธอภายในวัฒนธรรมที่กว้างขวางขึ้นซึ่งมีท่าทีต่อ พวกเธอในฐานะคนนอกทั้งที่ไม่แสดงออกและแสดงออกอย่างชัดเจน แม้พวกเธอจะเติบโตมาแบบตะวันตก

พวก เธอมากกว่าหนึ่งในสามบอกว่า พวกเธอสับสนมากหลังจากเปลี่ยนศาสนาเนื่องจากวิธีการที่อิสลามถูกนำเสนอต่อ พวกเธอที่ขัดแย้งกัน ในขณะที่ศาสนาสำคัญอื่นๆ ได้วางโปรแกรมสำหรับแนะนำผู้ศรัทธาที่เพิ่งเข้าศาสนาใหม่โดยผ่านความศรัทธา ที่แรงกล้าของพวกเขา แต่อิสลามยังคงขาดเครือข่ายในลักษณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายนอกเมืองสำคัญที่มีมุสลิมอาศัยอยู่

มัสยิด หลายแห่งยังคงกีดกันผู้หญิงไม่ให้เข้าไปประกอบศาสนกิจหรือบางที่ก็ให้แหล่ง ข้อมูลที่น้อยมาก ทำให้พวกเธอต้องหันไปทำความเข้าใจทางแนวความคิดและธรรมเนียมปฏิบัติจาก หนังสือหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อช่วย ทางด้านศาสนา

การศึกษามุสลิมใหม่ในลีเคสเตอร์เป็นตัวอย่าง พบว่ามัสยิด 93 เปอร์เซ็นต์ในเขตนี้ยอมรับว่าขาดการบริการสำหรับมุสลิมใหม่ และเพียง 7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่บอกว่ากำลังพยายามจัดเตรียมในเรื่องนี้

ผู้หญิงมุสลิมใหม่หลายคน อายุเฉลี่ย 27 ปี ก็กำลังพบกับการเลือกปฏิบัติเป็นครั้ง แรกด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าความแตกต่างที่เห็นภายนอกจะเป็นเพียงแค่การคลุมศีรษะเท่านั้น แต่บางคนมีความสะดวกง่ายดายด้วยการพักอยู่ในชุมชนมุสลิม ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมุสลิมใหม่มากกว่ามุสลิมโดย กำเนิด

เควิ น ไบรส์ ผู้เขียนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวานซี เรื่อง ชนกลุ่มน้อยภายใน ชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมุสลิมใหม่ชาวอังกฤษที่ครอบคลุมมากที่สุด กล่าวเสริมว่า “มุสลิมใหม่ผิวขาวติดอยู่ระหว่างค่ายที่ห่างไกลกันยิ่งขึ้นสองค่าย ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของพวกเขาอยู่ที่มุสลิมใหม่คนอื่นๆ เพราะพวกเขามีประสบการณ์เหมือนๆ กัน ในขณะที่มีความแตกต่างกันน้อยมากระหว่างความสัมพันธ์ข องพวกเขากับมุสลิมคนอื่นๆ หรือคนที่ไม่ใช่มุสลิม

การ ค้นคว้าของผมพบว่าผู้เปลี่ยนศาสนามีอยู่สองประเภท บางคนเปลี่ยนศาสนาเพื่อความสะดวก พวกนี้จะรับศาสนาใหม่เนื่องจากสถานการณ์ในชีวิตเช่นการได้พบกับผู้ชายมุสลิม แม้ว่าศาสนาจะมีผลกระทบน้อยมากกับชีวิตประจำวันของพวกเขา สำหรับอีกประเภทหนึ่งจะเปลี่ยนศาสนาเพราะพวกเขารู้สึกถึงการเรียกร้องและยอม รับอิสลามอย่างจริงจัง

0 ความคิดเห็น: