8 ซูเราะห์สำหรับเเม่ผู้ตั้งครรภ์ซูเราะห์ มัรยัม >> คลอดง่าย + ลูกที่ซอและห์
ซูเราะห์ ยูซูฟ >> ให้ลูกงดงามทั้งรูปกายและอัคลาก
ซูเราะห์ ยาซีน >> ให้หัวใจนั้นสงบ และห่างไกลจากอิบลิสและชัยฏอน ..
ซูเราะห์ อันนะหฺลฺ >> ลูกที่เกิดมาเป็นลูกที่มีระเบียบวินัย
ซูเราะห์ ลุกมาน >> เพื่อให้ลูกมีความคิดสติปัญญาและจิตใจที่ดี
ซูเราะห์ อัลฟาตีฮะห์ >> เพื่อจิตใจที่สดใสและความจำที่ดี...
ซูเราะห์ อัตเตาบะห์ >> เพื่อความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณและป้องกันตัวเองจากความชั่วร้าย(เมาะเซียต)...
ซูเราะห์ อัลหุญร๊อต >> เพื่อเพิ่มน้ำนมแม่และลูกที่เกิดมาเป็นคนช่างสังเกต...
อย่างไรก็ตาม ซูเราะห์อื่นๆ ก็สามารถอ่านได้เพื่อเป็นการทำอิบาดะห์ไม่ต้องเจาะจงซูเราะห์ใดซูเราะ ห์หนึ่ง ถือเป็นการทบทวนอัลกุรอานไปในตัวอีกทั้งลูกยังได้ฟังอีกด้วย

‪#‎ขอดุอาอฺให้คลอดลูกง่ายๆ‬ (เอาเป็นคำแปลมาให้อ่านกันค่ะ)
- ข้า แต่อัลลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ขอฝากทารกในมดลูกของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ พระองค์ท่าน คือผู้ซึ่งไม่ทำให้ของฝากของพระองค์นั้นสูญหาย
- ข้า แต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงรักษาทารกของข้าพระองค์ โปรดทรงคุ้มครองปกป้องเขา โปรดทรงให้เขาคงอยู่อย่างมั่นคงในมดลูกของข้าพระองค์ และโปรดทรงให้การตั้งครรภ์เขาดำเนินไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยดี
- ข้า แต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงสร้างเขาในเรือนร่างที่สวยงามยิ่ง และโปรดทรงปกป้องเขา ให้พ้นจากความอัปลักษณ์ และโรคภัยทั้งหมดด้วยเถิด
- ข้า แต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้การตั้งครรภ์ การคลอด การให้นม และการเลี้ยงดูเขาเป็นเรื่องง่ายดาย โปรดทรงให้เขาเป็นบ่าวผู้เชื่อฟังพระเจ้า เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ สามัคคีกับพี่น้อง เป็นคนที่มีค่ายังประโยชน์ต่อประชาชาติของพระองค์ และโปรดทรงให้เขาเป็นผู้ที่เพิ่มจำนวนให้กับอิสลามและมุสลิมทั้งหลายด้วย เถิด
- ข้า แต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เขาเป็นมุสลิม เป็นคนดี เป็นบ่าวผู้ภักดี เป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์ เป็นผู้จดจำอัลกุรอาน และเป็นหนึ่งในผู้ปฎิบัติตามอัลกุรอานด้วยเถิด

0 ความคิดเห็น: