วันโลกแตก / โลกอวสาน


==วันโลกแตก / โลกอวสาน==
......สัญญาณเตือน:------------
1) มัสยิดมาก/สวย คนละหมาดน้อย (มีแล้ว)
2) มีต้นไม้ขึ้น ที่ทุ่งอารอฟัฮ ประเทศซาอุฯ (มีแล้ว)
3) อากาศเสีย และร้อนขึ้น(มีแล้ว)
4) ผู้ชาย(ทำตัว)เหมือนผู้หญิง / ผู้หญิง(ทำตัว)เหมือนผู้ชาย (มีแล้ว)
5) แม่ เกรงกลัวต่อลูกๆ (มีแล้ว)
6) อาหารย้อมสี เพื่อความสวยงาม (มีแล้ว)
7) ผู้รู้ศาสนา ทำผิดเสียเอง เพื่อหวังเงินทอง (มีแล้ว)
8) เกิดแผ่นดินไหวที่ ทางตะวันตก/กลาง/ตะวันออก
----(เกิดที่มอร็อคโค/ที่ญี่ปุ่น/สุดท้ายที่อีหร่าน)
9 ) มี"ยะญูจ"และ"มะญูจ" ออกมาอาละวาด ทำลายทุกอย่าง (ยังไม่เกิด)
10) นาบีอีซา ลงจากฟากฟ้ามายังโลก (ยังไม่เกิด)
11) ดัชญาลและอีหม่ามมัฮดี บังเกิดยังโลก (ยังไม่เกิด)
12) ดวงอาทิตย์ขึ้น ทางทิศตะวันตก เพื่อปิดประตูเตาบัต (ยังไม่เกิด)
13) ผู้ชายและผู้หญิงทำซีนา(ร่วมเพศ)กลางท้องถนน/ในสวนสาธารณะ (ยัง..)
14) เกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่สุด ทุกอย่างพังพินาศ (อวสาน.........)

0 ความคิดเห็น: