ข่าวดี!สำหรับพีน้องมุสลิมทุกคน ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนใหม่ได้ปรากฏแล้ว


ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 18 คือ อาซิส พิทักษ์คุมพล
ผลการคัดเลือกจุฬา ราชมนตรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม ก็เป็นที่ประจักษ์ ว่าบุคคลที่ได้รับอามานะห์ อันยิ่งใหญ่นั้น คือ

นายอาซิส พิทักษ์คุมพล ด้วยคะแนนเสียง คะแนน

ประกาศผลคะแนน

หมายเลข 3 อาซิส พิทักษ์คุมพล 423 คะแนน

หมายเลข 1 ทวี นภากรณ์ 148 คะแนน

หมายเลข 2 สมาน มาลีพันธ์ 122 คะแนนงดออก เสียง 1 คะแนน

บัตรเสีย 8 ใบ


ที่ผ่านมาก็มีข่าวเล็ดลอดมาบ่อยครั้งว่าในจำนวนตัวเต็งทั้งหลายในตำแหน่ง จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 ชื่อของนาย อาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาคือรายชื่อที่เป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ ไม่ใช่เพราะได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อโดยเอกฉันท์จากประธานกรรมการอิสลาม หลายจังหวัดโซนภาคใต้ ไม่ใช่เพราะดำรงตำแหน่งผู้นำมุสลิมในจังหวัดสงขลาที่มีพี่น้องมุสลิมจำนวน มากลำดับต้นๆ ของภาคใต้ แต่นายอาศิสได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีความเป็นเอกภาพอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นความหวังว่าหากนายอาศิสได้รับเลือก จะกลายเป็นจุฬาราชมนตรีที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องชาวมุสลิมชายแดนใต้ซึ่ง เป็นพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมหนาแน่นที่สุดของประเทศมากที่สุดเท่าที่เคยมี และกลายเป็นความหวังว่าจะถึงเวลาที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำของชาวมุสลิมใน ประเทศไทยจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาคใต้

ซึ่งวันนี้ ความฝันของพี่น้องที่รอคอยก็ไม่ผิดหวัง ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกขึ้นมาเป็นจุฬาราชมนตรีคนใหม่ หน้าที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่ของจุฬาฯคนใหม่ คือหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกท่านที่ต้องเคารพผู้นำเพื่อความเป็นเอกภาพ หนึ่งเดียว แสดงพลังความเป็นมุสลิมให้ทั่วโลกได้ประจักษ์

อาซิส พิทักษ์คุมพล

ประวัติของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล

เกิดเมื่อปี พ.ศ.2490 ที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา จบการศึกษาสายศาสนาจากสถาบันปอเนาะใน อ.จะนะ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี แม้ไม่ใช่ชาวไทยเชื้อสายมลายูแต่ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาคใต้ มาหลายกรรมวาระ นอกจากการสนิทแนบแน่นกับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว พื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลาคือ นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อยก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งนายอาศิสต้องเข้าไปรับผิดชอบใน ฐานะผู้นำศาสนาประจำจังหวัด และการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงคือการดำรงตำแหน่งสำคัญในกรรมการอิสระเพื่อ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)เมื่อสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร.....
******ดูภาพเพิ่มเติม เชิญห้องรวมรูปภาพ******

0 ความคิดเห็น: