เพื่อยำเกรง!


คือข่าวดีแสนดีของปีทุกข์

คือความสุขแสนสุขขอทุกหน

คือการรอแสนรอจนได้ยล

คือการทนแสนทนจนได้เจอ


คือแขกผู้มาเยือนเพียงเดือนผ่าน

คือนาทีทองร้าน ‘สวรรค์เสนอ’

คือของขวัญทูนเทิดอัน เลิศเลอ

คือเมตตาล้นเอ่อของชีวิต

คือเราะมาฎอน ที่มองหา ที่มาถึง

เพื่อติดตรึงใจแคบให้ แนบสนิท

กับอิสลาม, กุรอ่าน - อ่านแล้วคิด

ว่าทางทิศเส้นใดจะไปต่อ

เป็นเวลาแห่งการหวนทวนหัวใจ

ว่าหยาบกร้านไปไหม,ไหว หรือท้อ

และจุดดำที่มีอย่ารีรอ

ลบและขอให้มันอย่ากลับคืน

ทุกความผิดที่ทำจงโศกเศร้า

ยืนเข้าเฝ้าสำนึกในดึกดื่น

ทุกความดีที่ทำจงหยัดยืน

หยิบและยื่นต่อไปยังผู้คน

เพื่อจะเปลี่ยนชีวิตให้เอี่ยมใหม่

เพื่อจะปรับหัวใจให้ใสล้น

เพื่อจะบอกนายว่าบ่าวอดทน

เพื่อจะฝนฝึกย้ำ เพื่อยำเกรง!

ญะซากิลลาฮุคอยร็อน : มุซักกิร

0 ความคิดเห็น: