มุสลิมะฮ์ทั้งหลาย

มุสลิมะฮ์ทั้งหลาย !!!!!!!!!!!!
ไม่ว่าวันนี้ท่านจะอยู่ส่วนไหนของสังคม
ในดินแดนที่ไกลเกินเทคโนโลยีจะเข้าถึง
หรือท่ามกลางความทันสมัยของเมืองหลวงนี้
ไม่ว่าท่านจะเป็นนักศึกษาในสถาบันอันมีชื่อเสียง
หรือเป็นเพียงสาวชาวบ้านที่กำลังทำมาค้าขายก็ตาม
เกียรติและฐานะที่สังคมหยิบยื่นให้แก่ท่านนั้น....
ไม่สามารถวัดคุณค่าของตัวท่านได้เลย
มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้ท่านภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา
เป็นคนกลุ่มน้อยที่ผ่านการเลือกสรรมาอย่างดีจากคนทั้งประเทศ
แต่สิ่งที่ท่านมอบให้กับตัวเองภายหลังการเข้าสู่มหาวิทยาลัย....
ไม่ใช่การพัฒนาตนเอง
แต่กลับเป็นเพียงโอกาสที่จะทำให้ตัวท่านวิ่งตามก้นอารยธรรมตะวันตกได้เร็วขึ้นกว่าชาวบ้านเท่านั้นเอง

มุสลีมะฮ์ทั้งหลาย !!!!!!!!!!!!
จะมีประโยชน์อะไรหากความรู้ที่ท่านศึกษามาทั้งชีวิต
ไม่ได้ทำให้หัวใจของท่านรู้จักอัลลอฮฺมากขึ้น
จะมีประโยชน์อะไรถ้าท่านยังอ่อนแอเกินกว่าจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้
จะมีประโยชน์อะไรหากน้ำตาของท่านมีไว้เพื่อการ์ตูน นวนิยาย
แต่ไม่เคยสักหยดหนึ่งสำหรับมุสลิมที่ถูกฆ่าและตายในการต่อสู้กับศัตรูของอัลลอฮฺ

มุสลีมะฮ์ทั้งหลาย !!!!!!!!!!
ฉันปรารถนาที่จะเห็นความกล้าหาญของท่านในการต่อสู้เพื่อเชิดชูคำสั่งของอัลลอฮฺ
มิใช่ความกล้าในการอวดโฉมของท่าน
ฉันปรารถนาที่จะเห็นความขุ่นเคืองของท่านต่อศัตรูของอัลลอฮฺ
มิใช่ความโกรธเคืองตอพี่น้องมุสลิมด้วยกัน
ฉันปรารถนาที่จะเห็นการตื่นตัวของท่านในการฟื้นฟูอิสลามในตัวท่านขึ้นมา
มิใช่การตื่นตัวต่อกระแสแฟชั่น

มุสลีมะฮ์ทั้งหลาย !!!!!!!!!!!!!
ท่านคือความหวังของประชาชาตินี้
ความป่วยไข้ที่เราประสบอยู่ต้องได้รับการดูแลรักษา
และท่านคือผู้หนึ่งที่ต้องแบกรับภาระนี้ไว้

มุสลีมะฮ์ทั้งหลาย !!!!!!!!!!!!!
เพราะวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะต้องสร้างประชาชาติขึ้นมา
แล้วท่านหวังจะเห็นประชาชาติที่เข้มแข็งถูกสร้างจากแม่ผู้อ่อนแอได้อย่างไร??????
ท่าน หวังที่จะเห็นทหารของอัลลอฮ์ ผู้ที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาของพระองค์เติบโตขึ้นจากแม่
ผู้ซึ่งยังตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมกาเฟรสยาม ยาฮูดี และ นัศรอนีได้อย่างไร??????

มุสลีมะฮ์ทั้งหลาย !!!!!!!!!!!!!!
ภาระอันนี้ยังไม่มีเกียรติและยิ่งใหญ่พออีกหรือ...........................................?????

ญะซากุมุลลอฮุคอยร็อน : พี่น้องที่ช่วยกัน FW Mail

0 ความคิดเห็น: