ประกาศกำหนดวัน อีดิ้ลอัดฮา ปี 2553

ประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีดิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๑ ตรงกับวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2553

ท่านจุฬาฯ ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปร่วมพิธีฮัจย์ที่มักกะฮ์ ตอนบ่ายวันนี้ 8 พ.ย. 2553 พร้อมเผยกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทย ท่านจะเดินทางไปขอพรจากพระองค์อัลเลาะห์ให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ โดยเฉพาะอุทกภัย พร้อมทั้งอยากให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศทุกศาสนา อดทนต่อภัยต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะมุสลิมไทย อยากให้แก้ปัญหาต่างๆด้วยสติ เพราะทุกอย่างเป็นการทดสอบจากพระเจ้าทั้งสิ้น

สำหรับประเทศซาอุฯ ก็ประกาศวันอีดิ้ลอัดฮา ตรงกับประเทศไทย คือวันอังคารที่ 16 พ.ย. 2553 เช่นเดียวกัน

กำหนดวันอีดฯ

0 ความคิดเห็น: