ตำหนิของคู่บ่าวสาวในการแต่งงาน


มุ หัมมัด อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์


ตำหนิของคู่บ่าวสาวในการแต่งงานมีอยู่สองประเภท

1. ตำหนิที่เป็นเหตุกีดขวางการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา เช่น ผู้ชายที่มีองคชาติสั้นมาก หรือไม่มีอัณฑะ หรือสมรรถภาพทางเพศเสื่อม หรือผู้หญิงที่ไม่มีช่องคลอด หรือช่องคลอดปิดสนิท

2. ตำหนิที่ไม่เป็นเหตุกีดขวางการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา แต่ตำหนินั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรังเกียจหรืออาจจะติดต่อกันระหว่าง สามีภรรยาได้ เช่น โรคผิวเผือก โรคบ้า โรคเรื้อน ริดสีดวงทวาร ช่องคลอดเปิดกว้าง และอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ผู้หญิงคนใดที่พบว่าสามีมีองคชาติที่สั้น หรืออยู่กับฝ่ายชายโดยที่ฝ่ายชายไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับนาง นางก็ย่อมมีสิทธิที่จะยกเลิกการแต่งงาน แต่หากนางรู้แล้วก่อนหน้าและได้พร้อมใจยอมรับเขาแล้วก่อนที่จะมีการกล่าว พิธีแต่งงาน หรือได้ยินยอมหลังจากการมีเพศสัมพันธ์กันแล้วนางก็ไม่มีสิทธิที่จะยกเลิกการ แต่งงานนั้นได้อีก

ตำหนิทุกอย่างที่มีอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นโรคผิวเผือก เป็นใบ้ มีตำหนิที่อวัยวะเพศ ท่อปัสสาวะฉีกขาด โรคบ้า โรคเรื้อน ปัสสาวะเรี่ยราด เป็นหมัน โรคปอด โรคกลิ่นตัวเหม็น และอื่นๆ ทั้งสามีและภรรยามีสิทธิที่จะยกเลิกการแต่งงานนั้นได้ถ้าต้องการ และในกรณีที่ยอมรับตำหนิได้และเข้าสู่ พิธีการแต่งงานแล้วก็ไม่สามารถจะบอกเลิกการแต่งงานได้อีก แต่หากตำหนิเหล่านั้นเกิดขึ้นกับฝ่ายใดหลังจากที่ได้ทำพิธีแต่งงานไปแล้ว อีกฝ่ายก็มีสิทธิที่จะเลือกได้ว่าจะยกเลิกการแต่งงานนั้นหรือไม่

ถ้ายกเลิกการแต่งงานเพราะมีตำหนิข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้ว และยกเลิกก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กัน ฝ่ายหญิงนั้นจะไม่ได้รับค่าสินสอด แต่ถ้าหากได้มีเพศสัมพันธ์กันแล้ว นางก็จะได้รับค่าสินสอดที่ระบุในพิธีการแต่งงาน สำหรับฝ่ายชายนั้นจะได้รับค่าสินสอดคืนก็ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นการหลอกลวงเขา และการแต่งงานจะไม่เกิดผลกับผู้ที่มีเพศ สองเพศอยู่ในตัวก่อนที่จะรู้แน่ว่าเป็นเพศใดอย่างชัดเจน

ถ้าปรากฏว่าฝ่ายชายนั้นเป็นหมัน ฝ่ายหญิงก็มีสิทธิที่เลือกว่าจะเลิกกับเขาได้ เพราะฝ่ายหญิงมีสิทธิในเรื่องลูก

อัล-อินนีน คือผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คือไม่มีความสามารถในการสอดใส่อวัยวะเพศ และหญิงใดพบว่าสามีของตนนั้นสมรรถภาพทางเพศเสื่อม หลังจากตรวจพบแล้วต้องรอให้ถึงหนึ่งปีก่อนเพื่อความแน่ใจ ในช่วงนี้ถ้าฝ่ายชายมีความสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กับนางก็ไม่มีปัญหา หากไม่แล้วฝ่ายหญิงก็มีสิทธิที่จะยกเลิกการแต่งงานได้ แต่ถ้าฝ่ายหญิงยินยอมกับสภาพดังกล่าวก่อนหรือหลังจากได้ มีการสัมพันธ์ทางเพศแล้ว นางก็ไม่มีสิทธิที่จะยกเลิกการแต่งงานอีก


แปลโดย : ริซัลย์ สะอะ

Islam House


0 ความคิดเห็น: