รวมการประท้วงในอียิปต์จากวันที่ 28-10 กุมพาพันธ์ มีทั้งรูปและคลิปวิดีโอ


เลือกจากวันที่ด้านล่างนี้ได้เลย........

Live Blog: Jan28 - Jan29 - Jan30 - Jan31 - Feb1 - Feb2
- Feb3 - Feb4 - Feb5 - Feb6 - Feb7

- Feb8 - Feb9 - Feb10

The Battle for Egypt - AJE Live Stream - Timeline - Photo Gallery - AJE Tweets - AJE Audio Blogs

(All times are local in Egypt, GMT+2)

ที่มา .http://blogs.aljazeera.net/middle-east/2011/02/10/live-blog-feb-11-egypt-protests.

0 ความคิดเห็น: