สัญญาณวันสิ้นโลก

โดย อ.อับดุลฆ่อนีย์ บุญมาเลิศ

มีรายงานเกี่ยวกับไฟกองใหญ่ ที่จะไล่ต้อนฝูงชนไปสู่ที่รวมชุมนุมนี้ นี่คือสิ่งสุดท้ายของวันสิ้นโลก และจะไม่มีสัญญาณใดอีกแล้ว และเป็นวาระช่วงแรกที่จะเข้าสู่วันกิยามะฮ์ เป็นการเริ่มต้นซึ่งวันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้น สถานที่เกิดไฟนั้น มีรายงานบอกว่าจะเกิดขึ้นทางแถบเมืองเยเมน บริเวณตอนใต้ ตรงพื้นที่ ที่เรียกว่าเมืองเอเดน ดังมีหะดิษดังนี้

ท่านหุไซยฟะฮ์ อิบนุ อุไซยด์ ได้มีรายงานของท่าน ที่บอกถึงเรื่องราวของสัญญาณวันสิ้นโลก ที่ยิ่งใหญ่ จากคำพูดของท่านเราะซูล ว่า

"และสุดท้ายของสัญญาณวันสิ้นโลกนั้น คือ ไฟกองใหญ่ ที่จะมีขึ้นทางพื้นที่เมืองเยเมน มันจะขับไล่ผู้คนทั้งหลาย ไปสู่ที่รวมกันของพวกเขา"

(อิมามมุสลิม)

และอีกรายงานว่า

"และมีไฟกองใหญ่ ออกมาจากทางตอนใต้ของเอเดน และจะขับไล่หมู่ชนให้โยกย้าย"

ความใหญ่โตของกองไฟนั้น จะเป็นบริเวณกว้างและร้อน จากหะดิษซึ่งรายงานโดย อนัส ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุสลาม ได้รับศาสนาอิสลาม และได้ซักถามท่านนะบี หลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งคือ เขาได้ถามว่าอะไรที่เป็นสัญญาณแรกที่ชี้ให้เห็นว่า วันสิ้นโลกได้มาถึงแล้ว ท่านนะบี ตอบว่า

"เรื่องของประการแรก ที่เป็นสัญญาณว่าวันสิ้นโลกได้มาถึงแล้ว คือ ไฟกองใหญ่ ที่มันไล่ต้อนฝูงชน ตั้งแต่ทิศตะวันออก ไปจนถึงทิศตะวันตก"

(อิมามบุคอรีย์)

จากทั้งสองหะดิษที่ผ่านมา หะดิษแรกบอกว่าเรื่องของไฟนี้เป็นประการสุดท้ายนั้น หมายถึง ที่ท่านนะบี ได้กล่าวถึงสัญญาณต่างๆตั้งแต่ต้นจนมาถึงเรื่องของกองไฟ เป็นเรื่องสุดท้าย และอีกหะดิษหนึ่งที่บอกว่าเป็นประการแรกคือ ประการแรกก่อนที่จะมีวันกิยามะฮ์ เมื่อเรื่องกองไฟได้เกิดขึ้นแล้ว จะไม่มีสัญญาณใดๆอีกเลย หลังจากนั้นจะมีการเป่าสัญญาณที่ทำให้โลกต้องพินาศไป

กองไฟใหญ่นี้จะทำการต้อนผู้คนอย่างไร ? คำตอบคือ เมื่อเกิดกองไฟที่ว่านี้แล้ว โดยเริ่มในแถบพื้นที่องเยเมน ตรงที่เรียกว่า เอเดน มันจะลุกลามไปทั่วบริเวณ และขับต้อนผู้คนไปสู่ที่รวม ซึ่งผู้คนจะมีสามพวก ซึ่งขึ้นอยู่กับความประพฤติของพวกเขาดังนี้

1.พวกที่อยู่ในความพร้อม ที่อิ่มหนำสำราญ และสวมใส่เครื่องนุ่งห่ม อยู่บนพาหนะ โดยสารอย่างเรียบร้อย

2.พวกที่บางครั้งเดินเท้าบ้าง บางครั้งขึ้นพาหนะที่เป็นอูฐตัวเดียว ขี่กันหลายคน ซึ่งบางตัวขี่กันถึง 10 คน เพราะหายากมีจำนวนน้อย

3. พวกที่ไฟล้อมพวกเขาอยู่ทุกทิศรอบด้าน เพื่อไล่ต้อนพวกเขาไปยังที่ชุมนุม และถ้าใครชักช้าไฟก็จะเผาไหม้เขาทันที

รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ ว่า ท่านนะบี กล่าวว่า

"ผู้คนทั้งหลายจะถูกต้อนไปชุมนุม สามรูปแบบด้วยกัน พวกที่ไปอย่างผู้มีความหวังหรือไม่ก็เป็นคนที่กลัวมาก อีกพวกหนึ่งเป็นผู้โดยสารอูฐ แต่ละตัวมีสองคน สามคน สี่คน หรือสิบคน อยู่บนเพียงตัวเดียว

ส่วนที่เหลือ กองไฟจะไล่ต้อนเป็นวงล้อมพวกเขาไว้ ไฟจะหยุดพักอยู่กับพวกเขาตรงที่พวกเขาพักอยู่ในช่วงกลางวัน และตรงที่พวกเขานอนค้างคืน ไฟจะอยู่กับพวกเขาทั้งในยามเช้า ยามเย็น"

(รายงานโดย บุคอรีย์ และมุสลิม)

รายงานจาก อับดุลลอฮ์ อิบนุ อุมัร ว่า ท่านเราะซูล กล่าวว่า

"กองไฟจะถูกส่งไปยังพวกที่อยู่ทางทิศตะวันออก แล้วจะไล่ต้อนพวกเขาไปยังทิศตะวันตก ไฟนั้นจะค้างคืนอยู่กับพวกเขาตรงที่พวกเขานอน

และจะหยุดพักกลางวันตรงที่พวกเขาพัก ใครที่ล่าช้าไฟก็เผาไหม้เขา ไฟจะคอยต้อนอยู่ข้างหลังพวกเขาไปเหมือนสภาพของอูฐขาหัก"

มีรายงานจาก หุไซยฟะฮ อิบนุ อุไซยด์ บอกว่า ท่านอบูซัร ได้ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่า โอ้ลูกหลานของวงศ์ตระกูล ฆิฟาร ท่านทั้งหลายจงพูดคุยกัน พวกท่านอย่าได้โต้แย้งกันในเรื่องของพวกที่ถูกไฟต้อน เพราะผู้ที่พูดไม่โกหก ผู้ที่มีแต่คนเชื่อถือ คือ ท่านเราะซูล ซึ่งได้เคยบอกกับฉันว่า

"ผู้คนทั้งหลายจะถูกไล่ต้อนไป ในสามสภาพด้วยกัน กลุ่มที่หนึ่งอยู่บนพาหนะโดยสาร มีความอิ่มหนำสำราญ มีเครื่องนุ่งห่ม อีกกลุ่มหนึ่งเดินบ้างวิ่งบ้าง และอีกกลุ่มหนึ่งบรรดามลาอิกะฮ์จะฉุดกระชากลากถูพวกเขา โดยใบหน้าของพวกเขาต้องถูกถูไป แล้วก็เอาพวกเขาเข้าไปในกองไฟ

แล้วมีผู้ถามว่า สองพวกนั้นเราเข้าใจ แต่พวกที่เดินบ้างวิ่งบ้างนั้น เป็นเพราะเรื่องอันใด ?

ท่านตอบว่า เป็นเพราะอัลอฮ์ ได้ให้เกิดโรคระบาดรุนแรงกับพาหนะโดยสาร จนหายากมาก จนกระทั่งเจ้าของสวนที่มีสวนอยู่อย่างชื่นชมงดงาม เขาจะเอาสวนนั้นไปแลกกับอูฐแก่ ผอม สักตัวหนึ่งยังไม่มีเลย (พวกเขาจึงต้องเดิน)"

สถานที่ชุมนุม

ผู้คนทั้งหลายจะถูกไล่ต้อนไปรวมที่แผ่นดินชาม ในตอนสุดท้ายของโลกนี้ ประเทศชาม แผ่นดินที่ผู้คนทั้งหลายจะถูกต้อนไปรวมกันที่นั่น มีหะดิษของท่านนะบี ที่ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อุมัร ได้รายงานไว้ บอกถึงเรื่องราวของกองไฟกองใหญ่ที่จะเกิดขึ้น และในหะดิษนี้มีการถามท่านเราะซูล ว่า โอ้ ท่านเราะซูล เมื่อเกิดไฟกองใหญ่ ท่านจะใช้ให้เราทำอะไร ? ท่านตอบว่า พวกท่านต้องรีบไปเมืองชาม อัลบะซีย์ เล่าต่อจากพ่อของเขา มีในหะดิษว่า ท่านเราะซูล ได้กล่าวว่า

"ตรงนี้แหละ! พวกท่านทั้งหลายจะถูกไล่ต้อนไปรวมกัน ตรงนี้แหละ! พวกท่านจะถูกไล่ต้อนไปรวมกัน

ท่านกล่าวสามครั้ง มีทั้งโดยสารพาหนะ เดินเท้า และถูกลากหน้าถูพื้นไป.."

ที่มา... http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=4&id=898.

0 ความคิดเห็น: