การคุมกำเนิดคำถาม


1. อะไร คือ ข้อบัญญัติของการคุมกำเนิดแบบถาวร และการคุมกำเนิดแบบ ชั่วคราว โดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรค์ จากการวินิจฉัยของแพทย์ และการคุมกำเนิด เนื่องจากความกลัวจะขัดสนในเรื่องของปัจจัยยังชีพ โดยไม่ได้ถูกบังคับจากผู้ใด ?

2. อะไร คือ ข้อบัญญัติของการที่ประเทศหนึ่งมีนโยบายในการคุมกำเนิด โดยเฉพาะมีนักวิชาการบางท่านที่แสวงหาผลประโยชน์ ได้ชี้ขาดปัญหาศาสนาทุกวัน ว่าอิสลามนั้นไม่ห้ามในเรื่องของการคุมกำเนิด โดยที่นำหลักฐานในเรื่องของการหลั่งนอก เพื่อต้องการที่จะให้ได้รับความพอใจจากผู้ปกครอง เพื่อให้ได้รับเงินทอง ดังกล่าวนั้นจะฮุกุมอย่างไร ?คำตอบการคุมกำเนิด นั้นมีอยู่ สองประเภท

ประเภทที่หนึ่ง


การคุมกำเนิดให้มีเฉพาะลูกชายและลูกหญิงหลังจากนั้นทำการคุ้มแบบถาวร ลักษณะนี้ไม่เป็นที่อนุญาต เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่ง และในจำนวนที่จำกัดนี้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกจะอยู่กับเราตลอดไป ซึ่งบางคนลูกได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก บางคนอาจไม่เหลือลูกอยู่กับเขาเลยก็ได้

ประเภทที่สอง


สำหรับผู้หญิงที่ให้กำเนิดลูกถี่ๆ และการกำเนิดบุตรมีโทษกับร่างกายของนาง หรือเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ภายในบ้าน จำเป็นที่นางจะต้องให้การตั้งครรภ์มีระยะเวลาที่จำกัดลง เช่น การวางแผนในการตั้งท้องสองปีครั้งหนึ่ง ในกรณีนี้ถือว่าไม่เป็นที่ต้องห้าม แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสามี

ซึ่งการคุมกำเนิดที่ว่านี้ครอบคลุมในเรื่องการหลั่งนอกด้วย ศอหาบะห์ รอฏิยัลลอฮู อันอุม พวกเขาได้เคยหลั่งนอก และอัลลอฮ และรอซูลของพระองค์ไม่ได้ห้ามในเรื่องนี้ สำหรับเรื่องการคุมกำเนิด การวางแผนครอบครัวนั้น ถ้ากระทำเนื่องจาก กลัวในเรื่องปัจจัยยังชีพ (หมายถึงกลัวว่ามีลูกมากจะทำให้ยากจน) ในกรณีนี้เป็นการคิดในแง่ร้ายต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่ง ซึ่งการคิดเช่นนั้นเป็นความคิดของคนในยุคที่ผู้คนยังอยู่กับความงมงาย เช่นมีการฆ่าลูกของตัวเอง เนื่องจากกลัวความยากจน เช่นนี้ถือว่า ไม่เป็นที่อนุญาต


สองอย่างที่เป็นที่ต้องห้าม


ประการแรก คือ การคิดในแง่ร้ายต่ออัลลอฮ

ประการที่สองคือ การไปเลียนแบบการกระทำของคนในยุคญาอีลียะห์ ( ยุคงมงาย )ดังนั้นจำเป็นแก่มุสลิม ที่จะต้องศรัทธาว่า แม้กระทั่งสัตว์เดรฉานที่อยู่บนหน้าแผ่นดิน อัลลอฮฺยังให้ปัจจัยยังชีพแก่มัน และ แท้จริงอัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่งเมื่อพระองค์ได้ประทานลูกๆ ให้แก่เขา พระองค์ได้เปิดประตูแห่งปัจจัยยังชีพต่างๆ ที่ทำให้เขาสามารถที่จะนำปัจจัยยังชีพเหล่านั้นไปเลี้ยงดูลูกๆ ของเขาได้

มีคนบางคนกล่าวว่า การที่ฉันคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัวนั้น ฉันไม่ได้กลัวความขัดสนในเรื่องของปัจจัยยังชีพ แต่ว่าฉันกลัว ฉันไม่สามารถที่ให้ความเป็นธรรมระหว่างลูกๆ ได้ และฉันกลัวว่าฉันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีได้ ความคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ผิด เพราะว่าในเรื่องการอบรมบ่มนิสัยลูกๆ นั้นเป็นปัจจัยของพวกเขาเช่นเดียวกัน ทุกอย่างๆ นั้นอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่ง และท่านจะต้องมีความมั่นใจต่ออัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่ง ในปัจจัยยังชีพของลูกๆของท่าน และเช่นเดียวกันท่านจะต้องมอบหมายและมีความมั่นใจต่ออัลลอฮฺ ในการที่ลูกๆของท่านจะเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงาม และหวังทางนำจากอัลลอฮแก่พวกเขา

ผู้ที่ทำการวางแผนครอบครัวโดยการคุมกำเนิด เนื่องจากกลัวว่าไม่สามารถอบรมบ่มนิสัยลูกๆได้ เป็นการคิดในแง่ร้ายต่อพระเจ้าของเขา มหาบริสุทธิ์ผู้ทรงสูงส่ง ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของอัลลอฮฺ และสมควรสำหรับมนุษย์เราที่จะต้องไม่กระทำสิ่งที่จะทำให้มีบุตรลดน้อยลง นอกจากในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น


ท่านนบีชุอัยบ์ อะลัยฮิสลาม ได้กล่าวแก่กลุ่มชนของท่าน ถึงความโปรดปรานนี้ (การมีลูกมาก) ดำรัสของอัลลอฮ


( واذكروا إن كنتم قليلا فكثرتم )

“และพวกท่านจงรำลึกถึง หากว่าพวกท่านมีจำนวนน้อย แล้วพระองค์ได้ให้พวกเจ้ามีมากขึ้น”


เช่นเดียวกันอัลลอฮได้ประทานความโปรดปราน ให้แก่นบีอิสรออีลโดยที่พระองค์ตรัสไว้ว่า

( وأمدد نا كم بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر نفيرا )


“และเราได้ให้พวกเจ้ามีทรัพย์สินและบุตรหลาน และเราได้ทำให้พวกเจ้ามีรี้พลมากมาย”


การที่ประชาติหนึ่งมีจำนวนมาก ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นั้นคือสาเหตุให้ความแข็งแกร่งและการที่สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ บางครั้งการที่ประชาชาติหนึ่งมีจำนวนมาก อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นแหล่งที่มาของปัจจัยยังชีพก็ได้ เหมือนที่เราได้ชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้


แม้แต่สัตว์เดรฉานที่อยู่บนหน้าแผ่นดิน อัลลอฮทรงรับรองในปัจจัยยังชีพของมัน และเหมือนที่เราทราบมาแล้ว บางประเทศมีความเข้มแข็งกว่าประเทศที่ใหญ่กว่า เนื่องจากความยากจนของประชากรในประเทศนั้น จึงทำให้มีโรงงานต่างๆ และทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายดังนั้นจำเป็นที่ประชาชาติอิสลามจะต้องรับทราบว่า ความพยายามในการคุมกำเนิด หรือวางแผนครอบครัว เป็นแผนการร้ายของบรรดาศัตรูอิสลามที่มีต่อพวกเรา และสิ่งที่ท่านนบีศอลลัลลอฮู อะลัยอิวะซัลลัม ต้องการ คือ ประชาชาตินี้มีจำนวนมาก และเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของท่านนบีศอลลัลลอฮู อะลัยอิวะซัลลัม ที่ท่านต้องการที่จะอวดประชาติของท่านเป็นประชาชาติที่มีจำนวนมากที่สุด แก่บรรดานบีทั้งหลาย


แปลจากฟาตาวา เชคอุซัยมีน

แปลโดย อ.อิสมาอีล กอเซ็ม


0 ความคิดเห็น: